Strona główna 0_Slider S5 połączy region z Wrocławiem? Drogowcy szykują się do kolejnego etapu prac projektowych,...

S5 połączy region z Wrocławiem? Drogowcy szykują się do kolejnego etapu prac projektowych, władze Świebodzic zgłaszają uwagi

11

Jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na realizację dalszych prac projektowych związanych z planowaną budową drogi ekspresowej S5. W studium opracowanym na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uściślony zostanie m.in. przebieg trasy. Będzie to również podstawa do uzyskania stosownych zezwoleń i decyzji środowiskowych.

Przypomnijmy, 24 września 2019 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie zmian w sieci autostrad i dróg ekspresowych. Do listy dopisano nowy odcinek trasy S5, która docelowo ma połączyć Wrocław, Sobótkę, Świdnicę i węzeł S3 w Bolkowie. Według wówczas ogłaszanych szacunków, nowa droga ekspresowa miałaby powstać w ciągu 8-9 lat, a jej budowa miałaby pochłonąć około 8-9 mld złotych.

Niedługo po ogłoszeniu planów budowy nowej trasy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła wykonanie prac projektowych obejmujących wytyczenie możliwego przebiegu drogi ekspresowej, przy uwzględnieniu planowanej rozbudowy autostrady A4 lub jej budowy w nowym przebiegu. Projektanci przygotowali więc wstępne „korytarze” obu dróg, do których mieszkańcy i samorządowcy mogli zgłaszać swoje uwagi. Na tej podstawie dokonano analizy dotychczasowych wariantów przebiegu trasy ekspresowej oraz autostrady, wprowadzono kilka korekt i wytypowano szereg „kombinacji” stanowiących podstawę do dalszych prac.

Na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, które odbyło się  w lipcu  2020  roku, z dziewięciu analizowanych kombinacji korytarzy A4 i S5 zaproponowano do dalszych analiz na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ)  kombinację II, która uzyskała  największą liczbę  punktów w analizie wielokryterialnej  i kombinację IV, która była rekomendowana przez  projektanta. W obu kombinacjach  identyczny jest przebieg  autostrady A4  na odcinku  Krzyżowa- Kostomłoty. Różnice  występują na  odcinku  trasy od Kostomłotów do węzła Wrocław Wschód. W  kombinacji II, na całym odcinku Krzyżowa – Wrocław Wschód, planowana jest rozbudowa A4 do przekroju o dwóch jezdniach po trzy pasy ruchu oraz  pas awaryjny. W  kombinacji IV, na odcinku Krzyżowa - Kostomłoty, planowana jest rozbudowa autostrady do przekroju o dwóch jezdniach po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny, a na odcinku Kostomłoty - Wrocław Wschód planowana jest budowa trasy w  nowym śladzie. Przebieg  drogi ekspresowej  S5 Sobótka - Bolków w obu kombinacjach (II i IV) jest taki sam, zgodny z  rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, tj. (S8)  Sobótka – (S3)  Bolków – wyjaśnia Joanna Borkowska z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wspomniane kombinacje zakładają budowę ekspresowej S5 od węzła w Bolkowie (na przecięciu z drogą S3), przez węzeł Serwinów w gminie Dobromierz (na przecięciu z DK5), węzeł Świebodzice (od którego miałby odchodzić łącznik w kierunku Wałbrzycha), węzeł Świdnica (zlokalizowany na południe od Starego Jaworowa, przecinając drogą wojewódzką nr 382), nowo zaproponowany węzeł Marcinowice (między Pszennem a Marcinowicami), prowadząc następnie w kierunku Szczepanowa, gdzie powstałoby miejsce obsługi podróżnych, wzdłuż drogi krajowej nr 35 do węzła Tworzyjanów, ostatecznie łącząc się na węźle Olbrachtowice (gm. Sobótka) z planowaną drogą S8.

–  Obecnie przygotowujemy materiały do ogłoszenia przetargu na  dalszy etap  dokumentacji,  tj. STEŚ (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe).  Przetarg na STEŚ planujemy ogłosić jeszcze w tym roku – zapowiada Borkowska. Jak tłumaczyła wcześniej dyrektor wrocławskiego GDDKiA, na etapie STEŚ „będą zaprojektowane minimum 3 warianty przebiegu autostrady A4 i drogi ekspresowej S5 z wariantowaniem typu i geometrii każdego z planowanych węzłów drogowych”. – Będą organizowane spotkania ze społeczeństwem każdej gminy, w celu rekomendowania najbardziej optymalnego wariantu do wydania decyzji środowiskowej – zaznaczała Markowska.

Kombinacja IV (mat. GDDKiA)

Władze Świebodzic chcą budowy dodatkowego węzła

Na konieczność prowadzenia dalszych rozmów w sprawie kształtu przyszłej drogi ekspresowej wskazują władze Świebodzic, które opowiadają się za budową węzła na skrzyżowaniu projektowanej trasy S5 z drogą wojewódzką nr 374. – Miasto nie posiada obwodnicy Wałbrzych-Dobromierz i Wałbrzych-Strzegom, dlatego ruch pojazdów prowadzony jest drogą krajową nr 34 i drogą wojewódzką nr 374 przez centrum miasta, które ma ścisłą, zwartą zabudowę, miejscami zabytkową. Ponadto ruch tranzytowy prowadzony tymi drogami powoduje brak płynności i nie zapewnia przepustowości, co stwarza zagrożenie dla użytkowników dróg. Jest to również szczególnie uciążliwe dla mieszkańców Świebodzic, ponieważ przejazd pojazdów przez centrum zwiększa ilość spalin, hałasu i drgań przenoszonych na budynki i ludzi – przekazano w komunikacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

W kwietniu gmina zwróciła się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także firmy opracowującej studium korytarzowe z prośbą o zlokalizowanie węzła na skrzyżowaniu S5 z drogą wojewódzką nr 374. – Za wariantem korzystnym dla miasta Świebodzice argumentował burmistrz miasta Paweł Ozga podczas telekonferencji, która odbyła się 9 lipca. Odpowiedź GDDKiA była negatywna. Jako powód podano bliskość wnioskowanego przez gminę dodatkowego węzła z drogą wojewódzką nr 374, od zaplanowanego już węzła „Świebodzice” na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 35 – relacjonują miejscy urzędnicy. W tej sytuacji burmistrz Paweł Ozga zwrócił się do senator i posłów z okręgu o pomoc w przekonaniu GDDKiA o potrzebie zaprojektowania i budowy dodatkowego węzła w Świebodzicach, wskazując jednocześnie, że „należy uwzględnić przeprowadzenie drogi w możliwie największej odległości od zabudowań mieszkalnych dzielnicy Ciernie, tak aby wzmożony ruch nie był uciążliwy dla mieszkańców”. – Proponowane rozwiązania wpłynęłyby w dużej mierze na poprawę warunków życiowych mieszkańców Świebodzic – podkreślają urzędnicy ze świebodzickiego ratusza.

Ze schematami przedstawiającymi opracowane dotychczas “kombinacje” można się zapoznać na stronie projektu poświęconego opracowniu Studium Korytarzowego.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułPaski LED gdzie można wykorzystać?
Następny artykułUżyczenie samochodu a ubezpieczenie OC