Strona główna 0_Slider Dwieście drzew do wycięcia, w planach nowe nasadzenia i założenie łąki kwietnej....

Dwieście drzew do wycięcia, w planach nowe nasadzenia i założenie łąki kwietnej. Zieleń w Parku Młodzieżowym czekają zmiany

2

Na ponad 3,8 mln złotych oszacowano wartość robót związanych z zagospodarowaniem zieleni w Parku Młodzieżowym – wynika z informacji zawartych w dokumentacji ogłoszonego przez świdnicki magistrat przetargu. W ramach zamówienia wykonane mają zostać nowe nasadzenia, a także prace pielęgnacyjne. Przeprowadzona zostanie również wycinka blisko dwustu drzew, na co zgodę wyraził konserwator zabytków. Od ponad roku o ograniczenie nadmiernych cięć parku walczyła grupa świdniczan, wspierana przez Federację Arborystów Polskich. Sprzeciwiali się oni m.in. pomysłowi zawartemu w jednej ze sporządzonych na zlecenie miasta inwentaryzacji dendrologicznych, która zakładała wycięcie ponad 700 drzew.

Przypomnijmy, według informacji przekazywanych przez Urząd Miejski w Świdnicy, całkowity koszt rewitalizacji parku ma wynieść ponad 9 mln złotych. – Inwestycja obejmie całą powierzchnię, czyli około 11 hektarów. Przygotowana koncepcja zieleni zakłada odtworzenie cennego historycznego i przyrodniczego układu kompozycyjnego. Zachowany ma zostać leśny charakter parku, pojawią się nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin. W planach jest również utworzenie polany wypoczynkowej – opisywała Magdalena Dzwonkowska, rzecznik świdnickiego magistratu.

W zapowiedzi dotyczące zachowania „leśnego charakteru” Parku Młodzieżowego powątpiewała grupa świdniczan, apelując o umiar w zakresie planowanej wycinki. Ich obawy wynikały m.in. z wniosków zawartych w jednej z wykonanych na zamówienie miasta inwentaryzacji dendrologicznych, w której wskazano na konieczność usunięcia aż 717 drzew. Zdaniem przedstawicieli magistratu była to jedynie propozycja, a do konserwatora zabytków – od decyzji którego zależało wykonanie jakichkolwiek prac w parku wpisany do rejestru zabytków – ostatecznie skierowano wnioski o wydanie zgody na wycinkę 304 drzew, z czego 175 ze względów sanitarnych a 129 ze względów bezpieczeństwa.

Taki zakres cięć również wzbudził wątpliwości. Grupę protestujących przeciwko nadmiernej wycince wsparła Federacja Arborystów Polskich, która oprotestowała wnioski złożone przez miasto do konserwatora zabytków. W marcu 2020 roku o umorzenie prowadzonych postępowań zwróciła się także prezydent Świdnicy, wskazując, że doszło do „zmiany stanu faktycznego” – część drzew została bowiem powalona przez orkan Sabina, huragan Denis oraz wichurę Julia. Powołała się przy tym na audyt wykonany przez dr. arch. krajobrazu Piotra Redę, który wykazał, że wycinki wymaga znacznie mniej drzew niż miasto podało w złożonych wnioskach. W efekcie procedura dotycząca parkowej zieleni ruszyła od nowa.

10 kwietnia rozpoczęto ponowny przegląd drzewostanu, a w pracach prowadzonych przez Piotra Redę uczestniczyli także przedstawiciele strony społecznej, którzy tym samym otrzymali możliwość zabrania głosu w sprawie planowanych zmian w parku, a także skali wycinki. W oparciu o przygotowaną na nowo dokumentację wałbrzyska delegatura Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wyraziła zgodę na usunięcie 194 drzew (na podstawie decyzji z 1 lipca oraz 19 sierpnia 2020 roku), samosiewów o powierzchni około 4371m², a także na wykonanie cięć sanitarnych i wiązań linowych w koronach drzew, czy też odtworzenie zieleni na terenie parku – wraz z wprowadzeniem nowych nasadzeń.

Na tej podstawie ogłoszone zostało zamówienie na realizację dalszych prac w Parku Młodzieżowym, które – oprócz wspomnianej wycinki – obejmą m.in. zasadzenie 149 nowych drzew, wykonanie nasadzeń krzewów i paproci, czy też wykonanie łąki kwietnej. Wybrana w przetargu firma będzie musiała uporać się z powierzonymi pracami do 30 września 2021 roku.

Dotychczas w ramach rewitalizacji Parku Młodzieżowego za ponad 3 mln 400 tys. złotych miasto zleciło wykonanie remontu i przebudowy parkowych alejek, montaż 50 ławek i 50 śmietników, budowę toalety w okolicy wieżyczki, ustawienie poidełka dla zwierząt i ludzi, zamontowanie siedzisk na murkach znajdujących się na terenie dawnego kortu tenisowego, ustawienie 77 latarń – w tym 25 z czujnikami ruchu i jednej z modułem WiFi, a także 15 kamer monitoringu. Z kolei blisko 1 mln 78 tys. złotych przeznaczono na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew, polegających na wykonaniu wiązań linowych oraz cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych.

/mn/

fot. Dariusz Nowaczyński

Poprzedni artykułStrzegomski judoka ze srebrem mistrzostw kraju
Następny artykuł„Czteropak” do wzięcia