Strona główna Wydarzenia Świdnica Czwartkowa akcja oddawania krwi odwołana

Czwartkowa akcja oddawania krwi odwołana

0

Odwołana została świdnicka akcja oddawania krwi, która miała się odbyć 12 listopada – poinformowało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Wałbrzyskie RCKiK codziennie zabezpiecza 13 Szpitalnych Banków Krwi. Krew trafia m.in. do chorych po wypadkach, z chorobami nowotworowymi, do osób po przeszczepie, z białaczką. Według danych z 10 listopada 2020 roku, niskie są zapasy krwi grup A Rh+, A Rh-, B Rh-, 0 Rh+ oraz 0 Rh-, natomiast w przypadku krwi grupy B Rh+, AB Rh+ oraz AB Rh- zapasy są średnie.

Apele o oddawanie krwi regularnie spotykają się z dużym odzewem świdniczan, jednak od ubiegłego tygodnia chętni nie mają możliwości podzielenia się tym bezcennym darem w ramach akcji wyjazdowych RCKiK organizowanych w Świdnicy. Jak informowała wcześniej Natalia Kozdrowiecka z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, odwołane zostały akcje pobierania krwi, które planowano na 5 i 12 listopada. – Zapraszamy do oddania krwi w Wałbrzychu w RCKiK ul. B. Chrobrego 31 w godz. 7.00 – 13.30 – zachęcała Kozdrowiecka.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu cały czas apeluje też do osób, które przeszły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 o oddawanie osocza. Osocze jest kluczowe w leczeniu pacjentów z niewydolnością oddechową, a Centrum nie dysponuje zapasami. Chętni proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 74 664 63 19.

Na czym polega terapia osoczem ozdrowieńców?
Osocze uzyskane z krwi osób wyleczonych z infekcji SARS-CoV-2 zawiera przeciwciała, które aktywują odpowiedź immunologiczną skierowaną przeciw wirusowi i mają zdolność dezaktywacji tego patogenu. Immunoglobuliny z osocza ozdrowieńców mogą zarówno zwiększyć odporność, jak i zmniejszyć nasilenie symptomów infekcji u pacjentów już zakażonych. Jeden wyleczony pacjent może być dawcą osocza dla 1–3 zakażonych.

Jak przebiega proces oddania osocza?
Dawca musi wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie osocza w badaniach klinicznych i na jego frakcjonowanie. Cały proces oddawana osocza trwa ok. 30-40 minut.

Zabieg wykonuje się metodą plazmaferezy krew pobiera się porcjami, izoluje się z niej osocze, a potem resztę składników krwi – krwinki czerwone, białe i płytki krwi zwraca się do organizmu dawcy. Osocze od ozdrowieńców pobiera się trzykrotnie w tygodniowych odstępach. Jeśli z jakiegoś powodu nie można pobrać osocza w taki sposób, pobiera się 450 ml krwi pełnej, z której otrzymuje się ok. 220-230 ml osocza.

Zabiegi plazmaferezy wykonywane są w RCKiK w Wałbrzychu (ul. B. Chrobrego 31) od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00-12.30. Na ekipach wyjazdowych ozdrowieniec może oddać tylko krew pełną, z której otrzymamy około 250 ml osocza (1 porcja).

Kto może oddać osocze?

  • Osoby, które zostały uznane za zdrowe po przechorowaniu COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego testu NAT, lub
  • Osoby po zakażeniu SARS-CoV-2, z wytworzonymi przeciwciałami do tego wirusa, u których minął okres co najmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego NAT, lub
  • Osoby po zakażeniu SARS-CoV-2, u których minął okres co najmniej 28 dni od zakończenia objawów lub zakończenia izolacji (bez wykonywania badań kontrolnych), lub
  • Osoby, u których stwierdzono przeciwciała anty SARS- CoV 2 i nigdy nie miały objawów COVID -19 u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał.

Osocze pobierane jest od osób w wieku od 18 do 60 lat. Ozdrowieniec powinien ważyć minimum 50 kg, powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed zabiegiem. Preferowanymi dawcami są mężczyźni, którzy nigdy nie byli leczeni krwią oraz kobiety, które nigdy nie były w ciąży i nie miały przetaczanej krwi.

Nie kwalifikują się do pozyskania osocza kobiety z przebytą ciążą w wywiadzie (dotyczy to również poronień) oraz osoby, które w przeszłości były leczone składnikami krwi. Kwalifikacja kobiet z ciążą w wywiadzie jest możliwa, ale po wykonaniu dodatkowych badań oceniających obecność we krwi przeciwciał antyleukocytarnych i antypłytkowych, które powstają w wyniku immunizacji ciążowej. Takie badania możemy wykonać w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie i na ich podstawie zdecydować o dalszej kwalifikacji.

Zgłaszający się powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL:
– dowód osobisty, legitymację studencką,
– paszport, prawo jazdy,
– dawca wielokrotny – również legitymację Honorowego Dawcy Krwi.
Potencjalny dawca osocza musi posiadać nr PESEL oraz powinien posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu, który umożliwi mu bez udziału osób trzecich samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza i wypełnienie go.

Dawca ozdrowieniec musi podać:
1. datę zachorowania na COVID-19,
2. datę dodatniego wyniku przeciwciał anty- Sars Cov-2,
3. daty dwóch ujemnych wyników NAT w kierunku Sars CoV-2,
4. datę zakończenia izolacji,
5. datę ustąpienia objawów,
6. dawcę dyskwalifikują choroby przewlekłe (cukrzyca, choroby tarczycy,),
7. kwalifikujemy dawcę do 3 miesięcy od zakończonego leczenia.

/RCKiK Wałbrzych, opr. mn/