Strona główna 0_Slider Będzie kolejne podejście do remontu zapory zalewu Witoszówka. Koniec prac na wiosnę?

Będzie kolejne podejście do remontu zapory zalewu Witoszówka. Koniec prac na wiosnę?

4

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, odpowiadające za świdnicki zalew Witoszówka, zapowiada ogłoszenie kolejnego przetargu na przeprowadzenie prac naprawczych przy zaporze zbiornika. Poprzednie zamówienie zostało unieważnione, bowiem jedyna oferta złożona w postępowaniu przekroczyła planowany przez Wody Polskie budżet o niemal 800 tys. złotych. Od wykonania remontu zależy, czy poziom wody na akwenie powróci do pierwotnego stanu.

Przypomnijmy, zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, będącego właścicielem i zarządcą zalewu, podczas przeprowadzonej w maju 2020 roku okresowej kontroli zbiornika stwierdzono „nieprawidłowości wykluczające możliwość użytkowania obiektu budowlanego”. 15 maja podjęto decyzję o obniżeniu poziomu wody „ze względu na realne zagrożenie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta”. Zapowiedziano również przeprowadzenie koniecznych prac remontowych.

W kolejnych miesiącach informowano, że pierwszym krokiem podjętym przez Wody Polskie będzie naprawa zasuw, które według opinii inspektora nadzoru budowlanego są w bardzo złym stanie technicznym, niepozwalającym na dalszą eksploatację. Wstępnie zapowiadano, że prace umożliwiające przywrócenie poprzedniego poziomu wody na zalewie zrealizowane zostaną w IV kwartale 2020 roku. W połowie września ogłoszono przetarg na wykonanie remontu. W październiku okazało się, że jedyna firma zainteresowana realizacją prac zaoferowała swoje usługi za ponad 1 mln 479 tys. złotych, przy czym Wody Polskie planowały przeznaczyć na ten cel jedynie 600 tys. złotych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pod nazwą „Remont stalowych zamknięć budowli zrzutowej zbiornika wodnego Witoszówka II” w Świdnicy został unieważniony w związku ze złożeniem oferty znacznie przekraczającej kwotę, jaką Wody Polskie zamierzały przeznaczyć na sfinansowanie zadania. W najbliższym czasie planowane jest powtórne przeprowadzenie procedury przetargowej dotyczącej wyłonienia wykonawcy z terminem zakończenia prac w I kwartale 2021 roku. Obecnie trwają starania związane z pozyskaniem większych środków na ten cel – tłumaczą pracownicy Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.

Niezależnie od tej procedury Wody Polskie zawarły umowę na „Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów zbiornika wodnego Witoszówka II, zawierającej wnioski i zalecenia dotyczące poprawy stanu technicznego obiektów oraz wytycznych sposobów dokonania ich napraw”. Termin opracowania tego dokumentu upływa 4 grudnia 2020 roku – dodają przedstawiciele Wód Polskich. Zaznaczają przy tym, że 3 września 2020 roku Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu wydał decyzję, w której „nakazał wykonanie obowiązkowego usunięcia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektów zbiornika wodnego Witoszówka II w Świdnicy, w tym remontu lub wymiany stalowych zamknięć budowli zrzutowej i ograniczył jego użytkowanie do czasu ich usunięcia”.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułPilnie potrzebny zamgławiacz i środki ochrony. Świdnickie pogotowie prosi o wsparcie
Następny artykułNiepokonane w Buku, złoto dla Victorii