Strona główna Polityka Złotówka miesięcznie za pracę radnego?

Złotówka miesięcznie za pracę radnego?

2

Nie będzie zmiany wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Świebodzicach. We wtorek miejscy samorządowcy debatowali nad propozycją zmniejszenia swoich pensji do 300 złotych. W trakcie obrad zasugerowano, by za swoją pracę radni otrzymywali miesięcznie symboliczną złotówkę. Ostatecznie żaden z pomysłów nie zyskał aprobaty większości rady.

Podczas zwołanej na 20 października sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach rozpatrywano wniesiony przez klub radnych Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych projekt uchwały w sprawie wysokości diet radnych. – Wysokość diety powinna być określana jako stała wartość, a nie powinna wzrastać wraz ze zmianą kwoty bazowej. Ponadto rozporządzenie [Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy – red.] określa, że Radnemu przysługuje w ciągu miesiąca dieta w wysokości do 75% maksymalnej wysokości diety w gminach od 15 tys. do 100 tys mieszkańców. Gmina Świebodzice liczy niespełna 22 tys. zatem i wysokość diety, którą radni pobierają nie powinna być wskazana z górnego progu, jak to ma miejsce obecnie – stwierdzono w uzasadnieniu projektu, wskazując przy tym na stan finansów gminy oraz „czynnik społeczny”.

Zgodnie ze złożoną propozycją, przewodniczący rady miałby otrzymywać dietę w wysokości 600 zł (obecnie 1968 zł), wiceprzewodniczący rady – 400 zł (obecnie 1311 zł), przewodniczący komisji – 400 zł (obecnie 1311 zł), a pozostali radni – 300 zł (obecnie 1000 zł). W przypadku pełnienia kilku funkcji, samorządowiec otrzymywałby jedynie pensję jedynie za funkcję, do której przypisana jest najwyższa wysokość diety miesięcznej. Dodatkowo każda nieobecność na sesji rady wiązałaby się ze zmniejszeniem diety o 15%.

Wnioskodawcami projektu uchwały byli radni burmistrza Pawła Ozgi – Adam Pofelski, Janusz Kościukiewicz, Grażyna Bieniada i Jan Klepiec. Ich zdaniem obcięcie diet było uzasadnione m.in. troską o zły stan budżetu miasta oraz potrzebą uzdrowienia motywacji radnych i weryfikacji, kto tak naprawdę przyszedł do rady pracować dla potrzeb Mieszkańców za „symboliczną złotówkę”, a kto po interesy i synekury. Zareagowali na ten fakt radni z klubu Wspólne Świebodzice – Łukasz Kwadrans, Bogdan Kożuchowicz, Aneta Dobosz, Zofia Marek i Sławomir Łukawski, którzy uznali, że nic nie stoi na przeszkodzie, by radni faktycznie pełnili swój mandat społecznie, za kwotę 1 zł miesięcznie – relacjonuje Puls Świebodzic. Ostatecznie żadna z propozycji nie doczekała się akceptacji, a diety radnych pozostały na niezmienionym poziomie.

/Puls Świebodzic, opr. mn/

Poprzedni artykułTrwa walka o finał okręgowego Pucharu Polski! [RELACJA LIVE]
Następny artykułElektroniczna rezerwacja terminów w wydziale komunikacji od listopada? Starostwo wyjaśnia także, jak skorzystać z e-puap