Strona główna 0_Slider Od dzisiaj cała Polska w strefie czerwonej. Gastronomia tylko na wynos, limity...

Od dzisiaj cała Polska w strefie czerwonej. Gastronomia tylko na wynos, limity w sklepach, zakaz spotkań powyżej pięciu osób

5

Od soboty, 24 października cała Polska objęta jest tzw. czerwoną strefą epidemiczną. Wiąże się ona z wprowadzeniem m.in. nowych limitów w sklepach i kościołach, zakazem udziału publiczności w wydarzeniach sportowych. Dodatkowo wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych, sanatoriów oraz organizacji imprez, spotkań i zgromadzeń.

Od 24 października w całej Polsce obowiązują nowe zasady wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa:

 • Limity dotyczące liczby osób w sklepach. Dla sklepów o powierzchni do 100 m² – 5 osób na kasę. Dla sklepów powyżej 100 m2 – 1 osoba na 15 m². Obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.
 • W zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele: obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m².
 • Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe mają być organizowane bez udziału publiczności. W zajęciach organizowanych jako forma zorganizowanej aktywności fizycznej lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może brać udział nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.​​​
 • Wydarzenia kulturalne mogą się odbywać z udziałem max. 25% publiczności, przy udostępnieniu co czwartego miejsca lub przy zachowaniu odległości 1,5 m. Dotyczy to również kin. Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa.
 • Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie. Zakaz dotyczy także prowadzenia stołówek szkolnych. Wydawanie posiłków dozwolone jedynie dla klas 1-3 szkół podstawowych oraz kadry szkolnej z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dozwolone jest prowadzenie restauracji w hotelach, ale tylko dla gości hotelowych nocujących co najmniej jedną dobę hotelową. Podawanie posiłków odbywa się wyłącznie do stolika i w reżimie sanitarnym (zakrywanie ust i nosa przez klientów i obsługę, zachowanie odległości itp.).
 • Sanatoria i działalność uzdrowiskowa zostaje zawieszona, z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów. Wyjątkiem są przypadki, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.
 • Możliwość organizowania zgromadzeń wyłącznie do 5 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos. Ograniczenie liczby osób dotyczy też imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej niezależnie od ich rodzaju – do 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego (z wyjątkiem spotkań służbowych).
 • Zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesel, konsolacji i innych).
 • W pojazdach komunikacji miejskiej można przewozić tyle osób, ile wynosi: a) 50% liczby miejsc siedzących, b) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Limity dotyczą także transportu dla uczniów organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • Ograniczenie przemieszczania się dzieci i młodzież do 16. roku życia. W godzinach 8.00-16.00 w dniach nauki szkolnej istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.
 • Osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w celu: wykonywania czynności zawodowych lub służbowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego; sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego.

Z kolei od poniedziałku, 26 października obowiązywać będą nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Nowe zasady będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada.

W dalszym ciągu istnieje nakaz zasłaniania usta i nosa, który obowiązuje – zgodnie z wykazem aktualnych zasad i ograniczeń zamieszczonym w serwisie rządowym gov.pl – m.in.:

 • na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Ust i nosa nie trzeba zasłaniać w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży.

Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający: całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

/opr. mn/