Strona główna 0_Slider 9 tygodni na wykonanie niezbędnych prac naprawczych na zalewie Witoszówka? Ogłoszono przetarg

9 tygodni na wykonanie niezbędnych prac naprawczych na zalewie Witoszówka? Ogłoszono przetarg

38

Jest szansa, że jeszcze w październiku uda się wyłonić wykonawcę niezbędnych prac naprawczych przy zaporze zalewu Witoszówka. Zarządzające zbiornikiem Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” ogłosiło przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, które – według szacunków PGW – mogą pochłonąć około 500 tys. złotych. Dopiero po zakończeniu tych robót poziom wody na akwenie ma powrócić do poprzedniego stanu.

Przypomnijmy, decyzję o częściowym wypuszczeniu wody z zalewu Witoszówka podjęto z uwagi na zły stan techniczny i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa “obiektu budowlanego, a tym samym życia i mienia mieszkańców miasta Świdnicy”. – Uważam, że była to decyzja nieprzemyślana i przedwczesna, która doprowadziła do katastrofy biologicznej na tym zbiorniku i naraziła nas – mieszkańców na bardzo negatywne odczucia estetyczne. Zbiornik, którego część dna została odkryta, po prostu śmierdzi. Jest to spowodowane wyginięciem tam tysięcy małż słodkowodnych – szczeżui wielkiej. Po inspekcji, której dokonano w lipcu tego roku – bez uprzedzenia miasta, bez uprzedzenia kogokolwiek – Zarząd Zlewni w Legnicy podjął decyzję o spuszczeniu części wody, o obniżeniu poziomu wody o 1 metr, co spowodowało wspomnianą katastrofę – mówiła prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Z uwagi na sytuację mającą miejsce na świdnickim zalewie, 12 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Świdnicy odbyło się spotkanie władz miasta z dyrekcją Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. – Uzgodniliśmy, że pierwszym krokiem, którego dokonają Wody Polskie będzie naprawa zasuw. Według opinii inspektora nadzoru budowlanego zasuwy te są w bardzo złym stanie technicznym, niepozwalającym na dalszą eksploatację. W związku z tym Wody Polskie będą starały się o pozyskanie środków – tj. kwoty 300 tys. złotych na bieżący remont zasuw. Po tym remoncie będzie można powrócić do poprzedniego poziomu wody. Według zapewnień dyrektorów Wód Polskich, może się tak stać jesienią tego roku. Asekuracyjnie przyjęliśmy, że będzie to czwarty kwartał tego roku, ponieważ nie ma zabezpieczonych na to środków w budżecie dolnośląskich Wód Polskich – wskazywała w połowie sierpnia prezydent.

W połowie września odpowiadające za nadzór nad zbiornikiem Wody Polskie poinformowały, że stosowne środki udało się znaleźć. Umożliwiło to ogłoszenie zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmującego remont „stalowych zamknięć budowli zrzutowej zbiornika wodnego Witoszówka II”, a także naprawę uszkodzonej konstrukcji betonowej. Zgodnie z zapisami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu, wszystkie prace mają zostać zrealizowane w terminie 9 tygodni od dnia zawarcia umowy. – Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca, najszybciej jak to będzie możliwe, przystąpi do realizacji prac, dzięki którym poziom piętrzenia wody w akwenie zostanie podniesiony. Termin zakończenia tych robót to niezmiennie IV kwartał tego roku – zapewnia Jarosław Garbacz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podlegającego PGW Wody Polskie.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Dariusz Nowaczyński

Poprzedni artykułZłóż wniosek i wymień piec. Nabór przedłużono do końca października
Następny artykułPowalczyli o zwycięstwo w „Turnieju jesienym”