Strona główna Temat dnia Zmiana szkoły a uzupełnienie różnic programowych

Zmiana szkoły a uzupełnienie różnic programowych

0

Uczeń po ukończeniu 1 klasy szkoły podstawowej zmienia szkołę. Ma zaliczony przedmiot dodatkowy inny niż w szkole, do której będzie uczęszczał. Czy w takiej sytuacji powinien zaliczać ten przedmiot?

Odpowiedź:

Moim zdaniem uczeń liceum ogólnokształcącego albo technikum zmieniający szkołę po klasie pierwszej  nie musi uzupełniać obowiązkowego przedmiotu w nowej szkole, ustalonego przez dyrektora spośród przedmiotów: filozofii, plastyki, muzyki, jeśli w poprzedniej realizował inny przedmiot z tego katalogu i uzyskał z tego przedmiotu pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639 ze zm.) w roku szkolnym 2019/2020 dyrektor liceum ogólnokształcącego albo technikum był zobowiązany ustalić jeden przedmiot spośród przedmiotów: filozofia, plastyka i muzyka do realizacji w klasie pierwszej. Moim zdaniem istotą tego przepisu jest obowiązek realizacji jednego przedmiotu spośród trzech, wskazanych w przepisach, a nie konkretnych zajęć.

Uczeń zmienił szkołę po uzyskaniu promocji do klasy drugiej, zatem w klasie pierwszej spełnił warunek wynikający z powyższego przepisu, bowiem nauka przedmiotu „do wyboru” trwa tylko jeden rok. Na świadectwie końcowym liczba zajęć będzie zgodna z przepisami.

Moim zdaniem nie mają tu zastosowania przepisy dotyczące uzupełniania różnic programowych, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1641).

Zapamiętaj!

Od roku 2020/2021 ramowe plany nauczania określone odpowiednio w załącznikach nr 4 i 5 do rozporządzenia dyrektor liceum ogólnokształcącego albo technikum będzie ustalał jeden przedmiot spośród czterech przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka oraz język łaciński i kultura antyczna.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639 ze zm.) – § 9.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1641) – § 8 ust. 3

Wanda Pakulniewicz

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułPodłoga drewniana na ogrzewanie podłogowe
Następny artykułOgromne zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie. Świdnicki program szczepień dla seniorów czeka na ostateczne uzgodnienia