Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Przedstawiciele judaizmu, chrześcijaństwa i islamu spotkają się w Krzyżowej

Przedstawiciele judaizmu, chrześcijaństwa i islamu spotkają się w Krzyżowej

1

W dniach 25-27 listopada w Fundacji „Krzyżowa” rozpocznie się wyjątkowy, międzynarodowy projekt. Jego tematem będzie potencjał integracyjny religii monoteistycznych dla dzisiejszej Europy. Po raz pierwszy w historii Fundacji w Krzyżowej spotkają się przedstawiciele wszystkich trzech religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.


Społeczeństwa europejskie doświadczają dziś różnych napięć i podziałów. Wyzwanie to dotyka również religii monoteistycznych – judaizmu, chrześcijaństwa i islamu – od wieków nierozerwalnie związanych z historią Europy. Religie mogą bowiem wzmacniać antagonizmy w społeczeństwie, ale oddziałują na nie również w sposób integrujący.

W odpowiedzi na to wyzwanie Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego rozpoczyna realizację nowego projektu koncepcyjno-edukacyjnego, mającego na celu wypracowanie możliwości działań na rzecz promowania integracji, solidarności i kultury dialogu w społeczeństwie obywatelskim.

Pierwszym etapem realizacji projektu będą warsztaty eksperckie z udziałem naukowców, przedstawicieli szkolnictwa, organizacji pozarządowych oraz mediów z Niemiec i Polski. Tym samym spotkają się w Krzyżowej – po raz pierwszy w historii Fundacji – przedstawiciele wszystkich trzech religii monoteistycznych, aby wspólnie podjąć krytyczną refleksję nad rolą religii w społeczeństwie oraz metod edukacji w zakresie kultury dialogu.

Wśród uczestników spotkania znajdą się m.in.:

Nedal Abu Tabaq, mufti Ligi Muzułmańskiej w RP; przewodniczący Muzułmańskiego Stowarzyszenia Kształcenia Kulturalnego; imam i dyrektor Islamskiego Centrum Kultury w Lublinie
Mirosław Barć, wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Radziszowie; ekspert programu „Microsoft Innovative Educator”; ambasador Ruchu „Wiosna edukacji”
Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, rzeczniczka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Warszawa
jun.-prof. dr Abdelmalek Hibaoui, profesor Islamskiej Teologii Praktycznej, Uniwersytet w Tybindze
Piotr Jóźwik, zastępca redaktora naczelnego „Przewodnika Katolickiego”, Poznań
Rabinka Małgorzata Kordowicz, Synagoga Ec Chaim – Centrum Społeczności Postępowej, Warszawa
Halima Krausen, imamka muzułmańskiej wspólnoty niemieckojęzycznej w Hamburgu; Akademia Religii Świata na Uniwersytecie w Hamburgu
prof. dr hab. Joanna Lisek, Katedra Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Anja Middelbeck-Varwick, Katedra Teologii Religii i Religioznawstwa na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie n. Menem
prof. dr hab. Rolf Schieder, emerytowany kierownik Katedry Teologii Praktycznej i Pedagogiki Religijnej na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie
dr hab. Piotr Sikora, prof. AIK, Katedra Filozofii Współczesnej, Akademia Ignatianum w Krakowie; członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”
dr Stefanie Sinclair, kierowniczka programu „Teaching Excellence and Scholarship of Teaching Religious Studies“, Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Otwarty Walton Hall, Milton Keynes
dr hab. Wojciech Szczerba, prof. EWST, rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu
Marta Titaniec, sekretarz generalna Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów; prezeska Fundacji Most Solidarności; członkini Rady Fundacji „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego, Warszawa
Aleksandra Wilczura, Prezes Stowarzyszenia Żydowskiego Cukunft, Warszawa/Wrocław

W ramach dalszej realizacji projektu przewidziana jest publikacja materiałów edukacyjnych oraz stworzenie atrakcyjnego formatu warsztatów międzyreligijnych, które w przyszłości będą realizowane jako wydarzenie cykliczne.

/Informacja Fundacji Krzyżowa/