Strona główna Wydarzenia Oczekiwany absolwent studiów wyższych na współczesnym rynku pracy

Oczekiwany absolwent studiów wyższych na współczesnym rynku pracy

0

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odpowiedzią na wymogi współczesnego rynku pracy.

Współczesny rynek pracy oczekuje od pracowników nie tylko przygotowania merytorycznego (zawodowego), ale także spektrum kompetencji i umiejętności, typu: współpracy, komunikacji, perswazji i mediacji, budowania autorytetu, elastyczności, pomysłowości, czy też zdolności do podejmowania decyzji, ryzyka. Absolwenci o tak szerokich kompetencjach zawodowych mogą wpływać na funkcjonowanie firmy, jej wizerunek, a przede wszystkim rozwój. Uczelnie przygotowując programy studiów powinny uwzględniać z jednej strony potrzeby współczesnego rynku pracy, z drugiej zaś oczekiwania kandydatów, którym najczęściej zależy albo na poszerzeniu zainteresowań, albo na zyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych, które zdobywane są zarówno w uczelni, jak i poza nią, szczególnie podczas realizacji praktyk zawodowych.

Misję kształcenia praktycznego w polskim szkolnictwie wyższym realizują Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe, oferując kierunki studiów o profilu praktycznym z programem sześciomiesięcznych praktyk. Tak rozbudowy system praktyk zawodowych pozwala studentom na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych jeszcze w trakcie studiów oraz na bliższe poznanie środowiska pracy.

Jedną z takich uczelni państwowych jest największa w regionie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w  Wałbrzychu, która poprzez swoją działalność dydaktyczną i organizacyjną odpowiada na sygnały płynące od współczesnych pracodawców, a jej hasło #kształcimypraktycznie doskonale to odzwierciedla. Uczelnia posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, a na studentów czekają: bezpłatne studia stacjonarne, możliwość udziału w programach unijnych (PO WER), wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na studia i praktyki zawodowe, studia dualne, rozbudowany system stypendialny,  możliwość zakwaterowania w domach studenckich znajdujących się na terenie kampusu.

PWSZ w Wałbrzychu nie ustaje w poszerzaniu oferty dydaktycznej, dostosowując ją do zapotrzebowania otoczenia zewnętrznego. Ta otwartość gwarantuje atrakcyjne kierunki studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, spośród których nowością od roku akademickiego 2020/2021 jest ZARZĄDZANIE.

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu:

https://www.pwsz.com.pl/dla-kandydata/

Rekrutacja na studia trwa do 31.08.2020 r.

STUDIUJ! w PWSZ WAŁBRZYCH

Dziesięć kierunków studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie i inżynierskie), dwa kierunki studiów drugiego stopnia (studia magisterskie) oraz studia podyplomowe to oferta edukacyjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (na zdjęciu Gmach Główny przy ul. Zamkowej 4).

Nowoczesna aula Auditorium Novum – miejsce konferencji, szkoleń i wykładów.

Symulator wózka widłowego (budynek dydaktyczny przy ul. P. Skargi 14a).

Profesjonalnie wyposażona pracownia technik dentystycznych (budynek przy ul. P. Skargi 14a).

/Artykuł sponsorowany/