Strona główna 0_Slider „Modliszówka” nie będzie skończona w tym roku

„Modliszówka” nie będzie skończona w tym roku [FOTO/VIDEO]

9

Zgodnie z umową, zawartą przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei w 2017 roku z „Polbud-Pomorze” Sp. z o.o., w grudniu 2020 miała się zakończyć przebudowa tzw. „modliszówki”. 11 kilometrowa, alternatywna trasa łącząca Świdnicę z Wałbrzychem zaczyna się od ronda przy ul. Wałbrzyskiej  i kończy na rondzie w Starym Julianowie. Prace potrwają znacznie dłużej niż planowano, a mimo że wciąż trwa budowa, są już uszkodzenia na ścieżce rowerowej biegnącej obok jezdni.

Inwestycja realizowana jest na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Ich koszt miał zgodnie z umową wynieść 25 193 885.49 zł (bez VAT). Prace budowlane rozpoczęły się w maju 2019 roku. Na jakim są obecnie etapie, informuje dyrektor DSDiK Leszek Loch:

„1. Odcinek od Świdnicy do ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową 2911 Witoszów-Bystrzyca:

– wykonano nawierzchnie drogi głównej, ronda i dojazdów do ronda z DP 2911,
– wykonano konstrukcję ścieżki rowerowej,
– częściowo wykonano oświetlenie ronda,
– w toku są prace na włączeniu ścieżki rowerowej do układu komunikacyjnego, w ciągu ul. Słowiańskiej w Świdnicy

2. Odcinek od ronda Witoszów-Bystrzyca do ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową 2912D w Modliszowie:

– wykonano nawierzchnię drogi głównej,
– wykonano konstrukcję ścieżki rowerowej przy DW 379,
– wykonano zatokę autobusową w Modliszowie,
– częściowo wykonano oświetlenie w Modliszowie,
– usunięto kolizje z linią energetyczną,
– trwają prace brukarskie w obrębie ronda w Modliszowie, wykonano częściowo chodniki i zjazdy do posesji,
– trwają prace melioracyjne oraz budowa kanalizacji deszczowej w Modliszowie,
– 25 sierpnia br. rozpoczną się prace w obrębie pobocza drogi i montaż barier energochłonnych.

3. Odcinek od Starego Julianowa do Modliszowa:

– wykonano oświetlenie ronda w Starym Julianowie,
– usunięto kolizję z linią energetyczną.

Do rozpoczęcia prac budowlanych na tym odcinku konieczna jest zmiana organizacji ruchu tymczasowego obejmująca udostępnienie dla ruchu (z przejazdem przez teren budowy) odcinka Witoszów – Modliszów i zamknięcie odcinka Stary Julianów – Modliszów. Wprowadzenie tej zmiany planowane jest na 7 września br.”

Wiadomo już, że inwestycja nie zostanie zakończona zgodnie z planem. – Zapisany w umowie z wykonawcą termin zakończenia robót to 28 grudnia 2020 r. Wykonawca prac został wybrany w przetargu 15 grudnia 2017 r. i ma trzy lata na realizację całego zadania. Zdarza się, że szacowane ramy czasowe zadań inwestycyjnych ulegają zmianie w trakcie ich realizacji – w przypadku tak złożonych projektów mamy do czynienia z wieloma zmiennymi, często niezależnymi od nas, determinującymi ostateczne harmonogramy prac – wyjaśnia dyrektor Loch. – W porozumieniu z wykonawcą Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu uznała za zasadne przedłużenie terminu zakończenia tego zadania do 28 czerwca 2021 r. Powodem jest długotrwała analiza dokumentacji inwestycji prowadzona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Ministerstwo Infrastruktury, a także przewlekle prowadzone przez DUW postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID (zgoda na realizację inwestycji drogowej). Z uwagi na konieczność dzielenia pracy na etapy zgodnie z organizacją ruchu zastępczego to administracyjne opóźnienie nie pozwoli na ukończenie robót w planowanym przez nas czasie.

Nie uda się utrzymać początkowej ceny. – Przedłużenie czasu na ukończenie robót będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami w wysokości około 610 tys. zł netto. Są to koszty demobilizacji i powtórnej mobilizacji sprzętu wynajmowanego przez wykonawcę, utrzymania tymczasowej organizacji ruchu w przedłużonym czasie na ukończenie oraz koszty związane z utrzymaniem zaplecza budowy – wyjaśnia szef DSDiK.
Mimo że inwestycja jest jeszcze w trakcie realizacji, można w ograniczonym zakresie korzystać z gotowej już jezdni od Świdnicy do ronda na skrzyżowaniu z drogą do Burkatowa i Witoszowa, a także ze ścieżki rowerowej. Na tej ostatniej rowerzyści zauważyli spore uszkodzenia:

 – Mamy do czynienia z dwojakiego rodzaju uszkodzeniami. Pierwsze powstałe na kilometrażu 9+655 do 9+738 powstało w miejscu lokalnego zaniżenia terenu przyległego do nasypu ścieżki. Wykonawca przygotował zamienne rozwiązanie projektowe, po akceptacji którego przystąpi do prac naprawczych – informuje Leszek Loch.

– Drugie uszkodzenia (punktowe) spowodowane zostały poruszaniem się ciężkiego sprzętu rolniczego po ścieżce rowerowej, której konstrukcja nie jest przystosowana do przenoszenia takich obciążeń – co przedstawiamy na załączonym zdjęciu. Mamy tu zatem do czynienia z wandalizmem. Odcinek z uszkodzeniami ścieżki rowerowej w dalszym ciągu jest terenem budowy, za który odpowiada wykonawca i to na nim spoczywa obowiązek usunięcia uszkodzeń – informuje dyrektor.

/opr. asz./
Zdjęcia i nagranie z drona Dariusz Nowaczyński

Poprzedni artykuł581 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Jaka sytuacja na Dolnym Śląsku i w powiecie świdnickim?
Następny artykułWymieniają ogrzewanie na ekologiczne