Strona główna Wydarzenia Świdnica Laptopy dla dzieci z rodzin zastępczych

Laptopy dla dzieci z rodzin zastępczych

0

Kolejne środki trafiają do rodzin zastępczych powiatu świdnickiego. Tym razem pochodzą z unijnego projektu. Wkrótce do naszych rodzin i dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych trafi 135 laptopów – informuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.

453 tysiące złotych, które lada chwila trafią do rodzin zastępczych działających na terenie powiatu świdnickiego oraz dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzą z projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Wojewoda Dolnośląski dokonał podziału środków znajdujących się w dyspozycji województwa dolnośląskiego na poszczególne powiaty. – Do naszego powiatu trafiło 453.550,00 zł. Te środki pozwolą nam na zakup 135 laptopów, 1 monitora, 7 szt. sprzętu audiowizualnego, 2 oprogramowań dla dzieci z niepełnosprawnościami – mówi Katarzyna Dudkiewicz, kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Powiat zakupi też dodatkowe ośrodki ochrony indywidualnej w postaci maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekcyjnych oraz zostanie wyposażone 1 miejsce do kwarantanny w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Wcześniej do rodzin trafiło 13 komputerów od mieszkańców powiatu, którzy odpowiedzieli na opublikowany przez PCPR apel dotyczący dobrowolnego przekazania sprzętu komputerowego. – To ogromna pomoc dla naszych rodzin, które w okresie pandemii oraz zdalnego nauczania, które wymusiła zostały postawione przed problemem nieposiadania w domu koniecznego sprzętu komputerowego. W wielu naszych rodzinach, nawet dla kilku dzieci, w domu był tylko dostępny jeden komputer. Teraz na szczęście to się zmieni – mówi Katarzyna Dudkiewicz.

/opr.red./