Strona główna 0_Slider Gmina Świdnica: od września nowe stawki za wywóz śmieci

Gmina Świdnica: od września nowe stawki za wywóz śmieci

1

W wyniku znacznego wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w całej Polsce, zmianie ulegają ceny za wywóz i utylizację odpadów również w Gminie Świdnica. Od 1 września 2020 roku zapłacimy 26 zł od osoby (w przypadku segregowania odpadów) – informuje Urząd Gminy Świdnica.

Jak przypominają gminni urzędnicy, właściciel nieruchomości nie może zadeklarować zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny. W przypadku ujawnienia przez podmiot odbierający odpady, zbierania odpadów sposób nieselektywny – Wójt Gminy Świdnica określi właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji wyższa opłatę tj. 52,00 zł od osoby.

Skąd takie zmiany? – Zgodnie z unijnymi wytycznymi, w tym roku Polska powinna osiągnąć 50-procentowy poziom odpadów podlegających recyklingowi. Efektem tego jest nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którą Sejm RP wprowadził w lipcu 2019 roku. Nowe przepisy nakładają obowiązek segregacji śmieci przez wprowadzenie znacznej różnicy w cenie dla segregujących i tych, którzy tego nie robią. Podwyżka dotyka wszystkie samorządy w całej Polsce, a zmiany stawek są sukcesywnie wprowadzane przez gminy z chwilą podpisywania nowych umów po przetargach z firmami wywożącymi odpady komunalne – tłumaczą urzędnicy.

Co zmieni się po 1 września w gminie Świdnica? Na podstawie uchwały z dnia 30 lipca 2020 r. Rady Gminy Świdnica, od 1 września br. miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosić będą:

  • 26,00 zł miesięcznie od osoby – jeżeli odpady są segregowane,
  • 52,00 zł miesięcznie od osoby – w przypadku niesegregowania śmieci.

Właściciele nieruchomości, którzy zdecydują się kompostować bioodpady w przydomowych kompostownikach otrzymają ulgę w miesięcznej opłacie w kwocie 1 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Odpady segregowane na poszczególne frakcje: metal i tworzywa sztuczne (kolor żółty), szkło (kolor zielony), papier (kolor niebieski), odpady biodegradowalne (kolor brązowy) należy wystawiać w workach oznaczonych odpowiednimi kolorami, zgodnie z obowiązującym harmonogramem dla każdego sołectwa. Dodatkowe worki dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica, dział Ochrony Środowiska II piętro pok. 310, 311 lub u sołtysa wsi.

Czy zmiana stawem wymaga ponownego złożenia deklaracji i wizyty w urzędzie? Urząd wyjaśnia: jeżeli informacje zawarte w deklaracji dotyczącej liczby osób korzystających z nieruchomości nie uległy zmianie, Twoja opłata zostanie przeliczona automatycznie, bez konieczności wizyty w Urzędzie Gminy. W innym przypadku (zmiany liczby osób, zmiany sposobu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku) należy ponownie złożyć deklaracje.

/UG Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułCo dalej z przebudową basenu letniego? Radni apelują o niezwłoczne wykonanie remontu
Następny artykułPolicja apeluje: zadbaj o swoje bezpieczeństwo na grzybobraniu