Strona główna Wydarzenia Scentralizowany DORD zamiast istniejących WORD-ów?

Scentralizowany DORD zamiast istniejących WORD-ów?

4

Koniecznością ograniczenia kosztów funkcjonowania oraz usprawnieniem zarządzania tłumaczona jest propozycja scalenia działających na terenie Dolnego Śląska wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w jedną jednostkę o nazwie Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego. W najbliższy czwartek uchwałą w tej sprawie zajmować się będą radni sejmiku dolnośląskiego. Zmiana nie ma wpłynąć na możliwość zdawania egzaminów na prawo jazdy w Wałbrzychu, Świdnicy i Kłodzku.

Obecnie na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonują Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze (z oddziałami terenowymi w Bolesławcu, Głogowie, Kamiennej Górze i Miliczu), Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy (z oddziałami terenowymi w Lubinie i Lubaniu), Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu (z oddziałami terenowymi w Kłodzku i Świdnicy), a także Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu (z oddziałami terenowych w Oleśnicy i Oławie).

W związku z koniecznością ograniczenia kosztów funkcjonowania podmiotów prowadzących egzaminy na prawo jazdy, w szczególności poprzez dokonanie zmian organizacyjno-kadrowych oraz usprawnienia zarządzania jednostkami, a także w celu ujednolicenia procedur i ułatwienia uzyskiwania prawa jazdy zasadne jest scalenie wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego poprzez połączenie WORD w Jeleniej Górze, WORD w Legnicy, WORD w Wałbrzychu i włączenia tych ośrodków wraz z ich majątkami, pracownikami i strukturami organizacyjnymi w strukturę Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu z oddziałami terenowymi w Bolesławcu, Głogowie, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu, Lubinie, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Świdnicy, Wałbrzychu – wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Po dokonaniu scalenia, które miałoby nastąpić 1 września 2020 roku, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu zostałby przemianowany na Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego. Uchwałą w tych sprawie zmian wojewódzcy radni będą zajmować się podczas posiedzenia sejmiku zwołanego na 16 lipca.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez WORD w Wałbrzychu, zdawalność egzaminów na kat. B w 2019 roku wynosiła: 49,81% (część teoretyczna), 33,85% (część praktyczna). W 2020 roku (według stanu na dzień 29.05.2020) było to odpowiednio: 52,98% i 43,14%. W przypadku oddziału terenowego w Świdnicy statystyki zdawalności są następujące: w 2019 roku – 49,58% (teoria) i 29,74% (praktyka), w 2020 roku – 53,68% (teoria) i 38,80% (praktyka).

/UMWD, opr. mn/