Strona główna 0_Slider Kontrowersje wokół przebiegu trasy S5. Mieszkańcy gminy Marcinowice protestują, będzie spotkanie z...

Kontrowersje wokół przebiegu trasy S5. Mieszkańcy gminy Marcinowice protestują, będzie spotkanie z GDDKiA i wójtem

7

Na pomijanie głosu mieszkańców, wprowadzanie niekonsultowanych zmian w przebiegu planowanej drogi S5, a także na pomysł wytyczenia ekspresowej trasy w niewielkiej odległości od zabudowań skarżą się mieszkańcy Marcinowic, Stefanowic i Gruszowa, którzy zaapelowali o wyznaczenie alternatywnego, mniej kolizyjnego i problematycznego przebiegu drogi szybkiego ruchu. W najbliższy wtorek odbędzie się spotkanie mieszkańców gminy z wójtem oraz przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

fot. GDDKiA

Przypomnijmy, 24 września 2019 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie zmian w sieci autostrad i dróg ekspresowych. Do listy dopisano nowy odcinek trasy S5, która docelowo ma połączyć Wrocław, Sobótkę, Świdnicę i węzeł S3 w Bolkowie. Według wówczas ogłaszanych szacunków, trasa szybkiego ruchu miałaby powstać w ciągu najbliższych 8-9 lat, a jej budowa miałaby pochłonąć około 8-9 mld złotych.

Już wcześniej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła wykonanie prac projektowych dotyczących planowanej rozbudowy autostrady A4 lub budowy nowej trasy autostradowej w nowym przebiegu. Wraz z zapowiedzią budowy ekspresowej S5, projektanci dostali za zadanie dokonać analizy możliwego przebiegu obu dróg. Przygotowano więc wstępne korytarze planowanej autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S5, do których mieszkańcy i samorządowcy mogli zgłaszać swoje uwagi. Na przebieg społecznych konsultacji wpłynęła jednak pandemia COVID-19, która uniemożliwiła organizację spotkań informacyjnych. Ostatecznie możliwość zabrania głosu w sprawie przyszłego przebiegu tras S5 i A4 minął 7 kwietnia 2020 roku.

W oparciu o zgłoszone uwagi, projektanci dokonali analizy dotychczasowych wariantów przebiegu trasy S5 oraz planowanej autostrady A4, wprowadzili kilka korekt i wytypowali cztery “kombinacje”, na podstawie których miałyby toczyć się dalsze prace. Jednym z najwyżej ocenianych wariantów została “kombinacja IV”. Zakłada ona budowę ekspresowej S5 od węzła w Bolkowie (na przecięciu z drogą S3), przez węzeł Serwinów w gminie Dobromierz (na przecięciu z DK5), węzeł Świebodzice (od którego miałby odchodzić łącznik w kierunku Wałbrzycha), węzeł Świdnica (zlokalizowany na południe od Starego Jaworowa, krzyżujący się z drogą wojewódzką nr 382), nowo zaproponowany węzeł Marcinowice (między Pszennem a Marcinowicami), prowadząc następnie w kierunku Szczepanowa, gdzie powstałoby miejsce obsługi podróżnych, wzdłuż drogi krajowej nr 35 do węzła Tworzyjanów, ostatecznie łącząc się na węźle Olbrachtowice (gm. Sobótka) z planowaną drogą S8 lub rozważaną, nową trasą autostrady A4. Alternatywne rozwiązania zakładają m.in. budowę autostrady w zbliżonym do powyższego przebiegu.

kombinacja IV (mat. GDDKiA)

Niezapowiedziana korekta wcześniej przedstawianych wariantów wywołała jednak zaskoczenie wśród mieszkańców gminy Marcinowice, którzy postanowili zaprotestować przeciwko nieskonsultowanym z nimi zmianom. – Jesteśmy zaskoczeni nagłą zmianą przebiegu korytarza drogowego. Byliśmy przekonani, że, z uwagi na pierwotne założenia, rozważany przebieg trasy nie będzie wpływać negatywnie na środowisko przyrodnicze i kulturowe gminy Marcinowice oraz na naszą społeczność lokalną. Do dnia 03.07.2020 na witrynie internetowej GDDiKA, jak i do dzisiaj na witrynie Gminy Marcinowice, znajdują się dane, z których treści wynika, iż korytarz S5W2a nie będzie przebiegał pomiędzy Naszymi miejscowościami (tj. Marcinowicami, Gruszowem i Stefanowicami) – wskazują protestujący w piśmie przekazanym wójtowi gminy.

W obecnym kształcie droga S5 (w ramach Korytarza) miałaby zostać zlokalizowana na bardzo wąskim odcinku pomiędzy granicami Marcinowic, Gruszowa i Stefanowic. Oczywiście mamy na uwadze okoliczność, że Korytarz wyznacza pewne ramy, w których droga mogłaby zostać usytuowana, niemniej odległość pomiędzy naszymi miejscowościami (ok. 700 metrów) powoduje, że, niezależnie od ostatecznego wariantu, ta arteria będzie oddziaływać negatywnie na nasze miejscowości – środowiskowo cenny obszar z okalającą starą, zabytkową zabudową – wskazują mieszkańcy. – Na uwagę zasługuje również fakt, że Korytarz jest usytuowany niemalże równolegle, bardzo blisko istniejącej drogi krajowej nr 35 która, w najbliższym okresie, ma zostać przebudowana (m.in. poszerzona z dodatkowymi pasami ruchu). Liczne gospodarstwa domowe, w tym wielopokoleniowe, położone wzdłuż ww. drogi, będą otoczone dwoma drogami, na których odbywać się będzie znaczny ruch pojazdów. Kolejna arteria z tak dużym natężeniem ruchu jest de facto degradacją środowiskowo-kulturową Naszej gminy: pod względem ekologicznym, społecznym czy ochrony środowiska. Niewielka odległość projektowanej drogi od zabudowań (nie tylko naszych miejscowości, lecz również pozostałych, licznych miejscowości położonych wzdłuż Korytarza – Tworzyjanowa, Strzelc, Szczepanowa, Marcinowic, Klecina, Stefanowic i Gruszowa), narazi mieszkańców na zwiększony, skumulowany poziom hałasu i zanieczyszczeń powietrza – wyliczają.

Nie negujemy tego, iż rozwój sieci drogowej jest niezbędny i potrzebny, niemniej podejmowane działania nie powinny odbywać się kosztem środowiska przyrodniczego, w tym społeczności lokalnych. Będziemy podejmować wszelkie, możliwe kroki prawne, odwoływać się do wszystkich organów administracji publicznej wszystkich instancji, sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych w tej sprawie, jak też prosić merytorycznie właściwe instytucje o wsparcie w naszych postulatach – zaznaczają protestujący. – Bogactwo Naszej gminy zostanie zaprzepaszczone w przypadku wyboru Korytarza – drogi przebiegającej dokładnie przez środek naszej gminy. W naszej opinii Wójt powinien zabiegać o alternatywny, mniej kolizyjny i problematyczny przebieg tej drogi. Oczekujemy natychmiastowych działań i reakcji Pana Wójta w tej sprawie – prosimy uchronić Naszą gminę przed degradacją środowiska – apelują.

Na wtorek, 21 lipca 2020 roku, zwołane zostało spotkanie informacyjne w sprawie przyszłej trasy S5. Odbędzie się ono w Domu Strażaka w Marcinowicach, a udział w nim weźmie wójt gminy Marcinowice oraz przedstawiciele GDDKiA.

Michał Nadolski
[email protected]