Strona główna 0_Slider Jaki będzie przebieg ekspresowej S5? Trwają prace projektowe, po uwagach mieszkańców dokonano...

Jaki będzie przebieg ekspresowej S5? Trwają prace projektowe, po uwagach mieszkańców dokonano korekt

3

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prowadzone są prace projektowe związane z zapowiadaną budową drogi ekspresowej S5, łączącej Wrocław ze Świdnicą i Wałbrzychem, a także przebudową autostrady A4 lub wytyczeniem jej nowego przebiegu. Na podstawie uwag zgłoszonych przez mieszkańców projektanci skorygowali część wcześniejszych planów oraz rekomendowali do dalszych prac cztery „kombinacje” obu dróg szybkiego ruchu.

fot. GDDKiA

Przypomnijmy, 24 września 2019 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie zmian w sieci autostrad i dróg ekspresowych. Do listy dopisano nowy odcinek trasy S5, która docelowo ma połączyć Wrocław, Sobótkę, Świdnicę i węzeł S3 w Bolkowie. – W tej chwili możemy powiedzieć, że na przełomie tego i kolejnego roku zostanie zlecone studium korytarzowe. Realizacja takiej inwestycji, to jest odcinek około 60 km, razem z planowaniem to jest mniej więcej 8-9 lat – mówił Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Według szacunkowych wyliczeń budowa miałaby pochłonąć około 8-9 mld złotych.

Już wcześniej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła wykonanie prac projektowych dotyczących planowanej rozbudowy autostrady A4 lub budowy nowej trasy autostradowej w nowym przebiegu. Wraz z zapowiedzią budowy ekspresowej S5, projektanci dostali za zadanie dokonać analizy możliwego przebiegu obu dróg. Przygotowano więc wstępne korytarze planowanej autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S5, do których mieszkańcy i samorządowcy mogli zgłaszać swoje uwagi.

Zastrzeżeń do przygotowanych wariantów było kilka. Stanowczy sprzeciw dotyczył m.in. dwóch propozycji przebiegu drogi ekspresowej S5 przez teren gminy Żarów. Krytycznie oceniono pomysł dublowania istniejącego „łącznika autostradowego”, a także wkraczania drogi szybkiego ruchu na istniejące tereny mieszkaniowe Mielęcina oraz Łażan, na teren kompleksu leśnego położonego w trójkącie Łażany – Mikoszowa – Mielęcin, oraz na tereny złóż kopalnianych. W zgłoszonych uwagach wskazano również na „niewielką odległość projektowanej drogi od zabudowań miejscowości Mielęcin i Łażany, powodując narażenie mieszkańców na zwiększony poziom hałasu i zanieczyszczeń powietrza”.

mat. GDDKiA

Głos w dyskusji nad przebiegiem planowanych dróg zabrali również mieszkańcy Szymanowa w gminie Dobromierz, skarżący się na pomysł poprowadzenia trasy w sąsiedztwie bloków mieszkalnych i stadniny koni, a także właściciele eko-gospodarstwa Kozłonoga z Klecina w gminie Marcinowice. – Wiadomość spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Jeden z wariantów drogi ekspresowej został zaplanowany przez nasze gospodarstwo. Cały teren gospodarstwa posiada wypracowany latami status ekologiczny. Nowa serowarnia, podziemna dojrzewania serów, koziarnia, piekarnia i kozi dom, to wszystko ma sens jedynie w nieskażonym otoczeniu. Przyszłość naszego gospodarstwa w sytuacji, gdy feralny wariant zostanie wybrany zostanie definitywnie określona: likwidacja. Nie ma ekologicznego gospodarstwa bez jego najważniejszego elementu – ekologicznych łąk do wypasu i kóz mogących tam przebywać. Las zostanie wycięty, a pastwiska przestaną istnieć – opisywali właściciele gospodarstwa, apelując o wsparcie ich sprzeciwu poprzez wypełnianie ankiet przygotowanych przez GDDKiA.

Wiadomo już, że zgłoszone uwagi zostały przez projektantów uwzględnione. Doprowadziło to jednak do korekty istniejących wariantów, co z kolei wywołało zaskoczenie wśród części mieszkańców gminy Marcinowice. – Przypadkiem dowiedziałem się o cichym zmianie planu drogi S5 – wariant W2a, który wcześniej biegł między Stefanowicami, a Klecinem. 7 kwietnia minął termin składania skarg, opinii i zażaleń, a tymczasem droga zyskała całkowicie inny bieg.  Podobno GDDKiA nie będzie już zbierać opinii i skarg dotyczących nowego przebiegu drogi, co jest w jakiś sposób niesprawiedliwe, gdyż nie mamy możliwości wypowiedzenia się – wskazują mieszkańcy.

W tej sytuacji wiele będzie zależało od rozwiązania, na które ostatecznie zdecyduje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W ostatnim czasie projektanci dokonali analizy dotychczasowych wariantów przebiegu trasy S5 oraz planowanej autostrady A4 i wytypowali cztery „kombinacje”, nad którymi będą toczyć się dalsze prace.

Cztery pomysły na wytyczenie przyszłych tras S5 i A4 (mat. GDDKiA)

Jednym z najwyżej ocenianych wariantów została „kombinacja IV”. Zakłada ona budowę ekspresowej S5 od węzła w Bolkowie (na przecięciu z drogą S3), przez węzeł Serwinów w gminie Dobromierz (na przecięciu z DK5), węzeł Świebodzice (od którego miałby odchodzić łącznik w kierunku Wałbrzycha), węzeł Świdnica (zlokalizowany na południe od Starego Jaworowa, krzyżujący się z drogą wojewódzką nr 382), nowo zaproponowany węzeł Marcinowice (między Pszennem a Marcinowicami), prowadząc następnie w kierunku Szczepanowa, gdzie powstałoby miejsce obsługi podróżnych, wzdłuż drogi krajowej nr 35 do węzła Tworzyjanów, ostatecznie łącząc się na węźle Olbrachtowice (gm. Sobótka) z planowaną drogą S8 lub rozważaną, nową trasą autostrady A4.

Alternatywne rozwiązanie w postaci „koncepcji III” zakłada budowę ekspresowej S5 w częściowo zbliżonym przebiegu: od węzła w Bolkowie, przez węzły Serwinów, Świebodzice i Świdnica. Zmiana względem poprzedniego wariantu nastąpiłaby na ostatnim z tych węzłów, za którym ekspresowa trasa odbijałaby na północ, prowadząc przez węzły Żarów i Mielęcin (na skrzyżowaniu z DK5), do węzła Wichrów pod Kostomłotami i łącząc się z autostradą A4.

Z proponowanymi koncepcjami można się zapoznać na stronie projektu.

Michał Nadolski
[email protected]