Strona główna 0_Slider Będą dodatkowe kontrole w sąsiedztwie targowiska, rozważone zostaną zmiany w organizacji ruchu

Będą dodatkowe kontrole w sąsiedztwie targowiska, rozważone zostaną zmiany w organizacji ruchu

9

Świdniccy urzędnicy przychylili się do części uwag zgłoszonych przez jednego z miejskich radnych, który zaapelował o większą obecność straży miejskiej i policji podczas dni targowych, częstsze sprzątanie terenów sąsiadującym z targowiskiem, a także podjęcie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na ulicy Mieszka I.

Kwestia zwiększenia bezpieczeństwa przy ulicy Mieszka I w czwartki i niedziele wokół targowiska, mającą na celu uporządkowanie kwestii parkowania, ruchu pieszych i samochodów, pojawiła się podczas dyskusji, do której doszło podczas czerwcowego posiedzenia świdnickiej Rady Miejskiej. W jej trakcie wskazywano na cyklicznie powracające problemy z przejazdem ulicą Mieszka I, brakiem dostępności miejsc postojowych i wynikającym z tego parkowania aut w miejscach niedozwolonych, a także na ogólny rozgardiasz panujący w rejonie targu. W związku z tym radny Jan Jaśkowiak zgłosił szereg propozycji, mających na celu poprawę obecnej sytuacji.

Proszę o mobilizację funkcjonariuszy straży miejskiej oraz zwrócenie się z prośbą do policji o częstszą obecność w tej części miasta w trakcie targowiska. Wielokrotnie dochodziło tam do kradzieży oraz łamania przepisów ruchu drogowego. Zwracam się także z prośbą o zwiększenie częstotliwości sprzątania, szczególnie w obszarze wokół targowiska. Zdarza się często, że po dniach handlowych w tym miejscu zostaje znaczna ilość odpadów zwłaszcza plastikowych (torebek, foliówek) – zaapelował radny Jaśkowiak w złożonej interpelacji. – Ponadto w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wnoszę o postawienie znaku ograniczającego prędkość do 40 km/h od wysokości ul. Ogrodowej do skrzyżowania z sygnalizacją Mieszka I (w obie strony). Ponawiam także prośbę o remont chodnika przy ul. Mieszka I. Obecnie jego nawierzchnia jest asfaltowa z licznymi z dziurami. Jest to szlak licznie uczęszczany przez mieszkańców naszego miasta, zwłaszcza seniorów – dodał radny.

Do interpelacji radnego Jaśkowiaka odniosły się niedawno władze miasta. – Poprawa bezpieczeństwa przy ul. Mieszka I we wnioskowanym zakresie jest możliwe poprzez zwiększenie częstotliwości patroli Straży Miejskiej w Świdnicy podczas funkcjonowania targowiska. W rozmowie z komendantem uzyskałam zapewnienie w przedmiotowej kwestii – wskazał wiceprezydent Jerzy Żądło. – Zmiana organizacji ruchu na ul. Mieszka I będzie przedmiotem rozważań Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w najbliższym czasie – dodał.

Obowiązek utrzymania czystości na chodniku przylegającym do targowiska leży po stronie do właściciela terenu tj. PSS Społem w Świdnicy. W związku z treścią interpelacji zwrócimy się do właściciela targowiska z prośbą o zwiększenie skuteczności sprzątania terenu zwłaszcza po dniach handlowych – wyjaśnił wiceprezydent. Dodał przy tym, że chodnik, o remont którego upomniał się radny, w ocenie miasta nie wymaga obecnie napraw. – Remont nawierzchni chodnika przy ulicy Mieszka został przeprowadzony w lipcu 2019 roku. Obecnie nawierzchnia nie wymaga natychmiastowej interwencji. Aktualny stan chodnika gwarantuje bezpieczeństwo pieszych – stwierdził Żądło.

/mn/