Strona główna 0_Slider Basen letni czeka na remont. Magistrat wyjaśnia przyczyny zamknięcia kąpieliska

Basen letni czeka na remont. Magistrat wyjaśnia przyczyny zamknięcia kąpieliska

6

Pod koniec czerwca świdnicki magistrat ogłosił, że w tym roku miejskie kąpielisko przy ulicy Śląskiej pozostanie zamknięte. Wiadomo już, że taką decyzję podjęto nie tylko z powodu trwającej pandemii, ale również z uwagi na stan techniczny obiektu, który od kilku lat czeka na remont. Procedura przetargowa dotycząca przebudowy letniego basenu zostanie wszczęta najprawdopodobniej pod koniec 2020 roku.

O tym, że gruntowny remont kąpieliska jest konieczny, już w czerwcu 2017 roku mówił Włodzimierz Banaś, projektant odpowiedzialny za jeden z przygotowanych projektów przebudowy i rozbudowy basenu. – Okres budowy obiektu przypada na pierwszą połowę XX wieku i określono na lata 1928-1930. (…) W chwili obecnej okładziny niecek basenowych są uszkodzone i nie nadają się do dalszej eksploatacji; (…) na powierzchni elementów żelbetowych występują uszkodzenia powstałe z długiego okresu eksploatacji. Dalsza eksploatacja obniża komfort użytkowania obiektu oraz pogarsza jego stan. Wokół niecek basenowych istnieje betonowa plaża basenowa. Na plaży licznie występują deformacje, uskoki, zarysowania i wyszczerbienia. Dalsze użytkowanie plaży w takim stanie nie jest możliwe – opisywał.

Z tego właśnie powodu, 25 listopada 2016 roku Rada Miejska w Świdnicy podjęła uchwałę, na mocy której Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji powierzono przebudowę i administrowanie zespołem basenów odkrytych. Od tego czasu ŚPWiK czterokrotnie ogłaszało przetargi na realizację robót. Wszystkie kończyły się unieważnieniem – najpierw z powodu problemów z dokumentacją przetargową, później z uwagi na zbyt wygórowaną cenę zaproponowaną przez jedynego chętnego wykonawcę, za trzecim podejściem przez zupełny brak złożonych ofert, a podczas ostatniego przetargu z powodu problemu w sfinansowaniu inwestycji. W kwietniu 2020 roku świdniccy radni zdecydowali o uchyleniu wcześniejszej uchwały, w wyniku czego odkryte kąpielisko przy ulicy Śląskiej wróciło pod kontrolę miasta.

Pomimo braku widocznych zmian na terenie świdnickiego kąpieliska, spółka wodociągowa poniosła spore koszty w związku z realizacją powierzonego zadania przebudowy i administrowania basenami. – Kwota wydatków poniesiona na prace związane z przygotowaniem do remontu basenu od 2017 roku wyniosła około 1 mln zł. Są to m.in. koszty eksploatacyjne, czyli podatek od nieruchomości – 290 706 zł, amortyzacja – 183 420 zł, audyty rekompensat i pozostałe koszty – 33 604 zł. To także nakłady modernizacyjne, czyli m.in.: przygotowanie założeń do planu funkcjonalno-użytkowego, weryfikacja dokumentacji projektowej – 115 975 zł, aktualizacja dokumentacji projektowej – 162 850 zł, usługi prawne i doradcze – 255 728 zł – wyliczył wiceprezydent Jerzy Żądło w odpowiedzi na zapytanie złożone przez radnego Jana Jaśkowiaka.

24 czerwca 2020 roku świdnicki magistrat poinformował, że basenowy kompleks w tym roku nie zostanie otwarty. – Decyzja o wyłączeniu z eksploatacji kąpieliska przy ul. Śląskiej w 2020 roku zapadła w oparciu o aktualny stan techniczny basenów oraz całej infrastruktury, w tym ubytki i przecieki w nieckach basenowych i brak zamkniętego obiegu wody. Dodatkowymi argumentami były wysokie koszty eksploatacji, a także panujący w Polsce stan epidemii, czyli trudny do przewidzenia rozwój sytuacji oraz obostrzenia i zalecenia związane z ewentualnym uruchomieniem – wyjaśnił Żądło. – Nie przewidujemy możliwości udostępnienia mieszkańcom terenów zielonych wokół basenu, gdyż podczas wakacji korzystają z nich uczestnicy obozów sportowych. Ponadto bez możliwości korzystania z infrastruktury basenowej nie będą one atrakcyjne dla świdniczan i mogą nieść ryzyko wypadków i niebezpiecznych zdarzeń (np. wpadnięcie do pustej niecki basenowej). Na terenie tym zaplanowano także prace porządkowo-remontowe – dodał.

Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom świdniczan, mamy nadzieję, że sytuację w pewnym stopniu zrekompensuje pływalnia przy ul. Równej, która wyjątkowo w tym roku czynna będzie przez całe wakacje – zaznaczył wiceprezydent.

Zdradził przy tym, jakie kroki zostaną w najbliższym czasie podjęte przez magistrat w sprawie wyczekiwanej modernizacji kąpieliska. – Obecnie trwają procedury związane ze zwrotem aportu w związku z podjęciem w kwietniu br. uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie powierzenia Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy zadania własnego gminy polegającego na przebudowie i administrowaniu zespołem basenów odkrytych wraz z infrastrukturą. Dokonano już zmian w umowie Spółki o umorzeniu udziałów. Powinny one w ciągu minimum 3 miesięcy pojawić się w zapisach KRS. Kolejne kroki to: podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, zamieszczenie jej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (czas oczekiwania minimum 3 miesiące), wycena nieruchomości, zarządzenie prezydenta w sprawie zwrotu aportu i zwrot nieruchomości do miasta. Rozpoczęcie procedury przetargowej możliwe więc będzie najprawdopodobniej pod koniec tego roku – stwierdził Żądło.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułOdkryj czar elektroniki PRL-u!
Następny artykułPożar na terenie ogródków działkowych przy Strzelnicy. Słup dymu nad miastem [FOTO]