Strona główna Wydarzenia Świdnica Niewiele ponad 100 tysięcy zł pomocy dla przedsiębiorców

Niewiele ponad 100 tysięcy zł pomocy dla przedsiębiorców

0

Urząd Miejski w Świdnicy zamieścił na swojej stronie internetowej informację o pomocy, z jakiej dotychczas skorzystali świdniccy przedsiębiorcy. Zrządzeniem losu dane dotyczą okresu, o jaki pytał 5 czerwca 2020 roku portal Swidnica24.pl. Na e-mail służby prasowe prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej do dzisiaj nie odpowiedziały.

– Proszę o udzielenie informacji, ilu przedsiębiorców od 15 marca 2020 r. do dzisiaj (5 czerwca 2020r.) skorzystało z pakietu pomocowego miasta oraz jaka jest łączna kwota tej pomocy. Proszę o podanie, ilu przedsiębiorców zwróciło się o zwolnienia z podatku od nieruchomości i ilu ją otrzymało oraz jaka jest łączna wartość pomocy w tym zakresie. Proszę o podanie, ile było wniosków o ulgi w czynszach za najem lokali użytkowych i dzierżawę, ile zostało rozpatrzonych pozytywnie i jaka jest wartość finansowa pomocy w tym zakresie. Proszę o informacje, ile było wniosków o przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Proszę również o informację, ilu przedsiębiorców skorzystało z pomocy de minimis na ogólnych warunkach i jaka jest łączna kwota tej pomocy – o taka informację zwróciliśmy się do rzeczniczki UM Magdaleny Dzwonkowskiej 5 czerwca. Do dzisiaj odpowiedź nie nadeszła, za to na stronie UM znalazł się oficjalny komunikat, podający dokładnie te dane, o jakie prosiliśmy. Nie po raz pierwszy w ten sposób służby prasowe prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej wykorzystują zapytania naszej redakcji do tworzenia własnych informacji, z lekceważeniem czytelników portalu Swidnica24.pl.

Komunikat UM w Świdnicy:

„Do urzędu wpłynęło ponad 120 wniosków. Po rozpatrzeniu części z nich udzielono już pomocy świdnickim przedsiębiorcom w wysokości prawie 118 tys. zł. Pozostałe są jeszcze w trakcie realizacji.

Od najemców lokali użytkowych wpłynęło 57 wniosków,  z tego podpisane zostały przez strony 23 porozumienia o udzieleniu ulgi, w tym:

  • 12 porozumień o odstąpieniu od pobierania czynszu za kwiecień i maj na łączna kwotę 31 982,70 zł
  • 11 porozumień o obniżeniu czynszu na łączną wartość pomocy 21 797,40 zł (10 porozumień o obniżenie o 80% czynszu, 1 porozumienie o obniżenie o 50% czynszu)

W zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości o pomoc zwróciło się 16 przedsiębiorców. Do 5 czerwca rozpatrzono 7 wniosków i udzielono pomocy na kwotę 2 352 zł . Jedno z podań zostało wycofane, a dwa pozostawiono bez rozpatrzenia, ponieważ nie dotyczyły one przedsiębiorców. Cztery załatwiono negatywnie, gdyż przedsiębiorcy nie znajdowali się w grupie objętej zakazem prowadzenia działalności. Dwa z wniosków są w trakcie rozpatrywania.

Wpłynęło także 12 podań w zakresie przedłużeń terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Osiem z nich rozpatrzono pozytywnie, jedno zostało wycofane, dwa oczekują na uzupełnienie, a jedno jest w rozpatrzeniu.

W ramach pomocy de minimis złożono 43 wnioski: w podatku od nieruchomości – 41 (32 od  osób fizycznych i 9 od osób prawnych), a w podatku od środków transportowych – 2 od osób prawnych. Z pomocy skorzystało już 9 przedsiębiorców na łączną kwotę 98 346 zł (w podatku od nieruchomości osiem osób fizycznych na kwotę 79 371 zł i jedna osoba prawna na kwotę 18 975 zł).”

Poprzedni artykułKino w Świdnicy od jutra otwarte [REPERTUAR]
Następny artykułZlekceważył sądowy zakaz