Strona główna 0_Slider Wierni mają wrócić do kościołów. Biskup świdnicki odwołuje dyspensę

Wierni mają wrócić do kościołów. Biskup świdnicki odwołuje dyspensę

3

Biskup Marek Mendyk wydał dekret, w którym odwołał udzieloną wcześniej dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych nabożeństwach. Do podjęcia takiej decyzji zachęcał ostatnio biskupów przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Od soboty nie obowiązuje już limit wiernych w kościołach.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, już 12 marca biskup świdnicki – wówczas jeszcze bp Ignacy Dec – wydał zwolnił z obowiązku uczestniczenia w niedzielnych mszach osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji, dzieci i młodzież szkolną wraz ze sprawującymi nad nimi opiekę dorosłymi, a także osoby, które czuły obawę przed zakażeniem. Pod koniec marca dyspensa została rozszerzona na wszystkich wiernych.

Z uwagi na epidemię w połowie marca rząd ustalił, że podczas nabożeństw wewnątrz kościoła może przebywać maksymalnie 50 osób. W momencie obowiązywania najostrzejszych restrykcji w mszach mogło uczestniczyć tylko 5 osób. Ostatnie tygodnie przyniosły jednak łagodzenie wcześniejszych obostrzeń, a od 30 maja limit wiernych w kościołach został zniesiony zupełnie. – W kontekście ogłoszonej decyzji, dotyczącej zniesienia limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, co – de facto – daje możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym, zachęcam księży biskupów do odwoływania udzielonych ogólnych dyspens od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Jednocześnie sugeruję, aby utrzymać dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. Przypominam równocześnie o konieczności zachowania w kościołach dystansu dwóch metrów i obowiązku zakrywania ust i nosa – stwierdził abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W ślad za jego apelem kolejni biskupi zaczęli przywracać obowiązek uczestniczenia w nabożeństwach. Taką decyzję podjął także biskup świdnicki Marek Mendyk. – Odwołuję udzieloną wcześniej dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz uroczystościach obowiązkowych – stwierdził w wydanym dekrecie, nie utrzymując przy tym dyspensy dla seniorów, chorych lub obawiających się zakażenia. W dokumencie bp Mendyk zezwolił również na organizowanie procesji, z zachowaniem obowiązującego prawa, a także spotkań formacyjnych dla dorosłych oraz – za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych – dla dzieci i młodzieży. Wierni oraz posługujący w liturgii, poza duchownymi sprawującymi kult, w dalszym ciągu zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

Proszę wszystkich duchownych, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich o dalsze trwanie na indywidualnej lub wspólnotowej modlitwie w intencji ustania epidemii, szczególnie na różańcu, jeśli to możliwe o godz. 20.30. Wzywajmy orędownictwa Matki Bożej Świdnickiej Uzdrowienia Chorych oraz św. Sebastiana, starożytnego męczennika, czczonego jako Patrona w chorobach zakaźnych. Podtrzymuję prośbę o śpiewanie na zakończenie każdej Mszy św. suplikacji w intencji ustania epidemii oraz o urodzaje. Przypominam, że Penitencjaria Apostolska udzieliła specjalnego odpustu wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy opiekują się osobami zakażonymi. Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność z celebracją Mszy św. poprzez środki masowego przekazu, odmówienie różańca, pobożna praktyka Drogi Krzyżowej lub inne formy pobożności – dodał biskup.

Nowe wytyczne bp. Mendyka będą obowiązywać od 1 czerwca.

/mn/