Strona główna 0_Slider Przyszłość dawnego szpitala wciąż pod znakiem zapytania. Nowy właściciel odwołał się od...

Przyszłość dawnego szpitala wciąż pod znakiem zapytania. Nowy właściciel odwołał się od decyzji nadzoru budowlanego

4

Wciąż nie jest jasne, jaka przyszłość czeka gmach dawnego szpitala przy ulicy Westerplatte. W sprawie zabytkowego obiektu wielokrotnie interweniował Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, nakazując ówczesnemu właścicielowi wykonanie szeregu prac zabezpieczających. Od decyzji nadzoru budowlanego odwołało się zarówno Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincji Wrocławskiej, jak również przedsiębiorca z Wrocławia, będący nowym właścicielem poszpitalnego terenu.

Szpitalny gmach został wybudowany w latach 1927-1929 przez zakon św. Elżbiety. Po wojnie został on odebrany elżbietankom, które swoją własność odzyskały dopiero w 2011 roku. W dawnym szpitalu miał powstać Dom Seniora. Z planów tych nic nie wyszło, a nieczynny i coraz bardziej zdewastowany budynek stał się miejscem spotkań bezdomnych. W październiku 2017 roku na poddaszu okazałego obiektu wybuchł pożar, który dopełnił dzieła zniszczenia. Od tego czasu w budynku regularnie interweniowały służby. Kilkukrotnie dochodziło tam do podpalenia śmieci, a w lipcu 2019 roku wewnątrz gmachu odnaleziono zwłoki mężczyzny.

Od kilku lat działania w sprawie szpitalnego kompleksu prowadzi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w wyniku których wyburzone zostały wszystkie budynki znajdujące się na terenie przy ulicy Westerplatte, za wyjątkiem zabytkowej altany z czerwonej cegły oraz głównego gmachu szpitala, a po wielokrotnych interwencjach służb nadzoru zabezpieczone zostały także wejścia do budynku poprzez zamurowanie okien i drzwi.

Współpraca między Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety Prowincji Wrocławskiej a nadzorem nie układała się jednak najlepiej. Każda próba wpłynięcia na elżbietanki i każda wydana decyzja kończyła się złożeniem odwołania. Nie inaczej było w przypadku decyzji z 2019 roku, nakazującej Siostrom usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego budynku dawnego szpitala. Do 30 czerwca 2019 roku nakazano wykonanie prac zabezpieczających przy dachu, a do 30 czerwca 2021 roku przeprowadzenie szeregu innych robót, w tym naprawę uszkodzonych stropów, elementów konstrukcyjnych, czy stolarki okiennej i drzwiowej. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zakazał również użytkowania budynku, a równocześnie zawiadomił Prokuraturę Rejonowa w Świdnicy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z powodu nie spełnienia przez ówczesnego właściciela budynku obowiązku utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym.

W wyniku złożonego przez Zgromadzenie odwołania od decyzji PINB, na 31 stycznia 2020 roku przesunięto termin wykonania pierwszej puli prac zabezpieczających, a dla pozostałych robót podtrzymano datę 30 czerwca 2021 roku.

Nadzieję na zmianę sytuacji wokół poszpitalnego terenu dała zmiana właściciela działki przy ulicy Westerplatte, którą ponad pół roku temu nabył przedsiębiorca z Wrocławia. Na niego spadł też obowiązek wykonania prac zabezpieczających w zabytkowym gmachu.  – Na mocy umowy sprzedaży z dnia 28 października 2019 roku nastąpiła zmiana właściciela budynku i obecny właściciel budynku wstąpił we wszelkie prawa i obowiązki związane z przedmiotową nieruchomością w tym dotyczące decyzji nr 129/2019 tutejszego organu jak i decyzji nr 1178/2019 organu odwoławczego – potwierdza Jerzy Wasilewski z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdnicy.

Wasilewski wskazuje przy tym, że nowy właściciel zaskarżył drugą z tych decyzji do sądu administracyjnego. Na sądowe rozstrzygnięcie w sprawie dalszych losów szpitala trzeba będzie jednak poczekać. Wszystko z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa i wprowadzone z tego powodu przepisy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w wyniku których bieg terminów procesowych i sądowych w rozpoczętych postępowaniach administracyjnych został zawieszony.

Michał Nadolski
nadolski@swidnica24.pl

fot. Dariusz Nowaczyński