Strona główna 0_Slider Zamówienie na remont basenu unieważnione. Uczestnicy przetargu wystąpią o rekompensatę?

Zamówienie na remont basenu unieważnione. Uczestnicy przetargu wystąpią o rekompensatę?

8

Od ponad dwóch lat trwają próby rozpoczęcia modernizacji letniego kąpieliska przy ulicy Śląskiej. Na przygotowania i formalności przeznaczono już prawie milion złotych, a dotychczasowe cztery przetargi kończyły się brakiem rozstrzygnięcia. Jedna z firm zainteresowanych realizacją inwestycji i uczestnicząca w ostatnim, unieważnionym zamówieniu już potwierdziła, że zamierza domagać się od ŚPWiK zwrotu nakładów poniesionych w związku z przetargiem. Nie jest wykluczone, że na podobny krok zdecydują się inni wykonawcy.

W listopadzie 2017 roku prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska podpisała umowę z prezesem świdnickich wodociągów, zgodnie z którą Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji powierzono wykonanie modernizacji i użytkowanie kąpieliska. Od tego czasu spółka już czterokrotnie ogłaszała przetargi na realizację robót. Wszystkie kończyły się unieważnieniem – najpierw z powodu problemów z przygotowaną za 116 tys. złotych dokumentacją przetargową, do której firmy zainteresowane wykonaniem modernizacji zgłosiły aż 176 pytań, później z uwagi na zbyt wygórowaną cenę zaproponowaną przez jedynego chętnego wykonawcę, za trzecim podejściem przez zupełny brak złożonych ofert, a podczas ostatniego przetargu z powodu problemu w sfinansowaniu inwestycji.

W trakcie trwania procedury przetargowej Zamawiający oraz Gmina Miasto Świdnica będąca 100% udziałowcem spółki, zostali poinformowani o odmowie ze strony banku finansowania przedmiotowej inwestycji na pierwotnie ustalonych warunkach. Niezbędne wydłużenie harmonogramu wypłat kolejnych transz obligacji zostało obwarowane przez bank koniecznością wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń, których treść pozostaje w sprzeczności z przyjętym modelem finansowania inwestycji. Zaproponowane przez bank zmiany są na tyle istotne, a zarazem niekorzystne z punktu widzenia sytuacji finansowej miasta, że dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania – stwierdził Jacek Sochacki, prezes Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, w uzasadnieniu decyzji o unieważnieniu postępowania.

Taka decyzja może skończyć się nowymi problemami dla ŚPWiK. Jedna z pięciu firm, które złożyły swoje oferty w ostatnim zamówieniu, już teraz zapowiada podjęcie kroków wobec spółki wodociągowej. – Spółka będzie domagać się zwrotu wszelkich nakładów jakie poniosła w związku z przetargiem na basen w Świdnicy. Nasza kancelaria prawna już nad tym pracuje – potwierdzają przedstawiciele spółki Pre-Fabrykat. Zwróciliśmy się z pytaniem do pozostałych wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie realizacją inwestycji, czy także przewidują wystąpienie do zamawiającego o zwrot poniesionych nakładów na przygotowanie oferty przetargowej. Na ich odpowiedzi wciąż czekamy.

Przypomnijmy, pomimo braku widocznych zmian na terenie świdnickiego kąpieliska, spółka wodociągowa poniosła dotychczas spore koszty w związku z realizacją powierzonego zadania przebudowy i administrowania basenami. Według danych przekazanych przez ŚPWiK, w latach 2017-2019 wydano na ten cel 979 174,97 złotych. Za wszystkie koszty poniesione przez ŚPWiK przy basenowej inwestycji spółka otrzymuje z budżetu miasta rekompensaty.

/mn/