Strona główna 0_Slider Z jakim kapitałem były prezydent Świdnicy obejmuje tekę Ministra Nauki i Szkolnictwa...

Z jakim kapitałem były prezydent Świdnicy obejmuje tekę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego? [WYWIAD]

9

W czwartek 16 kwietnia prezydent RP powierzył Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciechowi Murdzkowi z partii Porozumienie. Poseł klubu parlamentarnego PiS, były prezydent Świdnicy objął resort po Jarosławie Gowinie.

fot. Jakub Szymczuk/KPRP

Dotychczas Wojciech Murdzek w swojej wieloletniej karierze nie zajmował się szkolnictwem. O kompetencjach, wyzwaniach, współpracy ze środowiskiem akademickim i pomocy dla uczelni w dobie epidemii z nowym ministrem nauki rozmawia Agnieszka Szymkiewicz.

Dotychczas pana zainteresowania i praca koncentrowała się na gospodarce i przedsiębiorczości. Jakie zatem ma pan kompetencje, by pokierować Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego?

Już od dłuższego czasu działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego koncentrują się na podniesieniu poziomu i zwiększeniu konkurencyjności polskiej nauki. W moim przekonaniu osiągniecie tego celu, nie będzie możliwe bez systematycznego wsparcia działalności badawczo-rozwojowej, dzięki odpowiednim instrumentom gospodarczym i prawnym. W obecnej rzeczywistości ważne jest zacieśnianie związku pomiędzy gospodarką i nauką, a także zapewnianie współpracy pomiędzy środowiskami przedsiębiorców i naukowców. Stworzenie synergii w tym zakresie może okazać się kluczem do sukcesu nie tylko dla polskiej nauki, ale również i całej gospodarki.

Dlatego myślę że moje doświadczenie zdobyte na innych polach podczas sprawowania urzędu prezydenta Świdnicy, kiedy miałem również okazję ściśle współpracować z lokalnymi uczelniami, pracy w resorcie rozwoju, działalności parlamentarnej, zwłaszcza przy przygotowaniu dwóch ustaw o innowacyjności – we współpracy ze środowiskiem biznesu, nauki, administracji i organizacji pozarządowych, pozwoli mi efektywnie działać na rzecz rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

 Jakie wyznacza pan dla resortu najważniejsze zadania? Czy po reformie, której autorem jest Jarosław Gowin, planuje pan kolejne zmiany?

Z pewnością będę chciał kontynuować realizację pozytywnych zmian, wprowadzonych po szerokich konsultacjach ze środowiskiem akademickich, przez mojego poprzednika – pana premiera Jarosława Gowina.

Sądzę, że polityka wspierania innowacji, mająca swoje odzwierciedlenie w stworzeniu dwóch ustaw o innowacyjności, w dalszym ciągu powinna być realizowana.

Byłem zwolennikiem powstania Sieci Badawczej Łukasiewicz i dalej chcę wspierać jej rozwój. To trzecia pod względem potencjału organizacja badawcza w Europie i, szczególnie w tych trudnych czasach, należy wykorzystać jej bogate możliwości.

Czy planuje pan współudział środowiska akademickiego w wypracowywaniu ewentualnych zmian?

Myślę, że bezpośrednia współpraca ze środowiskiem akademickim, czy też z każdym innym  jest zawsze wskazana, gdyż otwiera nowe perspektywy i pozwala poznać realne potrzeby danej społeczności. Mam w tym zakresie pozytywne doświadczenia, gdy współpracowałem z przedstawicielami różnych uczelni, szczególnie na Dolnym Śląsku, dyskutując na temat reformy systemu nauki, którą wdrażał pan premier Gowin.

Jakie są w tej chwili najważniejsze zadania dla resortu szkolnictwa wyższego w związku z epidemią? Czy planowane jest wsparcie dla wyższego szkolnictwa prywatnego? Czy spodziewa się pan zagrożeń dla funkcjonowania polskich uczelni?

 Życie aktualnie stawia przed nauką wymogi jeszcze większe niż do tej pory. Zwłaszcza teraz gdy mierzymy się z epidemią koronawirusa. Cieszę się, że polscy naukowcy, w tych trudnych czasach, z taką pasją i energią włączają się w pracę nad pokonaniem COVID-19. W zeszły piątek naukowcy z  Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłosili, że opracowali  test na koronawirusa. Jesteśmy dumni z ich osiągnięć, przeznaczyliśmy na wsparcie ich prac środki z MNISW. Ale przecież przykładów takich działań naszych naukowców jest więcej. Połączony potencjał naszych polskich naukowców, uczelni oraz instytutów badawczych sprawi, że nauka stanie się oparciem i nadzieją na powrót do normalności.

Odnosząc się do pytania o wsparcie uczelni niepublicznych. Na bieżąco monitorujemy sytuacje wszystkich uczelni w kraju. A Ministerstwo podejmuje działania które zapewniają studentom i doktorantom dotkniętym skutkami epidemii możliwości kontynuowania nauki ze wsparciem z budżetu państwa. Obowiązujące przepisy umożliwiają uzyskanie przez studenta i  doktoranta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, pomocy finansowej w formie zapomogi przyznawanej w uczelniach ze środków przekazywanych na ten cel z budżetu państwa.

W związku z tym, że przesunięte zostały matury, czy będą wytyczne dla szkół wyższych zmiany w rekrutacji?

Proces rekrutacji do szkół wyższych jest uzależniony od terminu matur. Jak tylko Minister Edukacji Narodowej ogłosi nowe daty egzaminów maturalnych, resort nauki będzie mógł zwrócić  się do uczelni z zaleceniem, aby dostosowały terminy rekrutacji do terminów matur.

Jako poseł poparł pan głosowanie korespondencyjne w wyborach Prezydenta RP. Jak pana zdaniem będą mogli zagłosować Polacy mieszkający poza granicami kraju. Czy pana zdaniem mają zagwarantowany udział w wyborach?

 Głosowałem tak, bo wybory korespondencje w obecnej rzeczywistości to jedyny sposób na przeprowadzenie wyborów.

Poprzedni artykułZdaniem trenera zdali egzamin na czwórkę z plusem
Następny artykułDom Pomocy Społecznej w Jaskulinie bezpieczny