Strona główna 0_Slider Czy działkowcy mogą korzystać ze swoich ogrodów?

Czy działkowcy mogą korzystać ze swoich ogrodów?

2

W związku z epidemia koronawirusa zostały wprowadzone zakazy przebywania na placach zabaw, bulwarach, w parkach, a od 3 do 11 kwietnia także w lasach. Czy ograniczenia obejmują również rodzinne ogrody działkowe? Komunikat w tej sprawie wydał Polski Związek Działkowców.

Fot. archiwum

Jak czytamy w komunikacie – „na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD.

W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. Warto podkreślić, że specyficzne rozwiązania prawne obowiązujące w ROD, gdzie poszczególne obszary (działki) mają indywidualnych, „prywatnych” dzierżawców, wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje publiczne.”

Krajowy Zarząd PZD wskazał podaje również długa listę obostrzeń, m.in. wprowadzenie zakazu przebywania na działkach osób trzecich, wzajemnego odwiedzania się działkowców. Zamknięte zostały przestrzenie wspólne, m.in. place zabaw.

Jednocześnie, mając na uwadze sygnały o próbach nakładania na działkowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, KZ PZD wskazuje, że powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. Stoją też w sprzeczności z publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego” – podkreśla zarząd.

Wskazując na powyższe, KZ PZD apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach. Jakkolwiek teoretycznie, przy należytej ostrożności, pobyt na działce nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachować maksimum ostrożności. Co więcej, widząc przypadki naruszenia prawa, nie wahajmy się zawiadomić o nich organów porządkowych. Ścisłe respektowanie ograniczeń, nawet jeżeli są uciążliwe, jest konieczne, zarówno dla dobra nas samych, jaki i ogółu społeczeństwa” – dodaje Krajowy Zarząd PZD.

/opr. red./

Poprzedni artykułKolejny przypadek zakażenia koronawirusem w powiecie świdnickim
Następny artykułŚwidnica dla przedsiębiorców. Właściciele firm skarżą się, grupa radnych przedstawia nowy pomysł na pomoc