Strona główna 0_Slider Czeszka nie ma szans na sprowadzenie zwłok męża? Służby przywołują zmienione ...

Czeszka nie ma szans na sprowadzenie zwłok męża? Służby przywołują zmienione na czas epidemii przepisy

3

Ladislava Dusilová w myśl obowiązujących przepisów nie ma w tej chwili szans na sprowadzenie zwłok męża, jeśli nie zgodzi się na ich spopielenie. Mężczyzna zginął pod Świdnicą na kilka dni przed wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przewozu zwłok za granicę.

Screen ze strony „Seznam Spráwy”

Jak już opisywaliśmy, Viktor Dusil zginął 9 kwietnia pod belami słomy na polu niedaleko Nowic koło Świdnicy. 15 kwietnia jego żona zwróciła się z dramatycznym apelem o pomoc w sprowadzeniu zwłok męża do rodzinnej miejscowości, oddalonej od Świdnicy o zaledwie 70 kilometrów. Czeszka chce spełnić wolę męża, który jest chrześcijaninem i nie godził się na kremację po śmierci. Jak zarzuciła Ladislava Dusilová, strona polska nie zgodziła się na przewiezienie zwłok bez ich spopielenia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgodnie z przepisami prawa polskiego nie jest właściwe do wydawania pozwoleń na wywóz zwłok poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Albowiem zgodnie z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1473 oraz z 2020 poz. 284) przewóz zwłok i szczątków poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy zgon nastąpił na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566), z dniem 1 kwietnia 2020 r. został wprowadzony zakaz sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę RP oraz przewozu przez terytorium RP zwłok i szczątków ludzkich (§ 8 ust. 4). Zgodnie z § 19 ust. 3  rozporządzenia zakaz nie obowiązuje, jeżeli stosowne zezwolenie lub zaświadczenie zostało wydane przed 1 kwietnia 2020 r. W związku z nowelizacją  ww. rozporządzenia wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia  2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 624) od dnia 7 kwietnia 2020 r. ww. zakaz nie dotyczy szczątków powstałych ze spopielenia zwłok  (§ 1 pkt. 5 lit. b) – informuje biuro prasowe ministerstwa.

Zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 658, z późn. zm.) w Polsce obowiązuje (do odwołania) zakaz sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich, z wyłączeniem szczątków powstałych ze spopielenia zwłok. Jedyny wyjątek w tym zakresie, prócz sprowadzania szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, przewiduje § 8 ust. 5 w/w rozporządzenia, zgodnie z którym zakazu, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się w przypadku sprowadzania z zagranicy oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz pracowników cywilnych zatrudnionych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego, zmarłych i poległych podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, w tym w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych. W związku z powyższym, obecnie nie ma możliwości wywożenia poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich poza wyjątkami wskazanymi wyżej. Zakaz ten jest powszechny i żaden organ, w tym również organ państwowej inspekcji sanitarnej, nie jest uprawniony do jego uchylania. Zakaz ten może być zmieniony lub uchylony jedynie w formie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów. Na chwilę obecną nie wydano takiego rozporządzenia – informuje dr n. med. Ireneusz Skawina, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy.

Wczoraj osoba upoważniona przez ambasadora Czech odebrała z Prokuratury Rejonowej w Świdnicy zezwolenie na pochówek. – To zezwolenie oczywiście nie upoważnia do przewożenia zwłok. Ta kwestia nie leży w gestii prokuratury – mówi prokurator Marek Rusin. – To bardzo przykra sytuacja dla rodziny zmarłego, ale złej woli ze strony urzędów tutaj nie ma – dodaje.

Agnieszka Szymkiewicz

Poprzedni artykułProboszcz wałbrzyskiej parafii przeprasza za wypowiedzi dotyczące ewangelickiego biskupa
Następny artykułPędzili w terenie zabudowanym, przesiądą się na fotel pasażera