Strona główna 0_Slider Nowe pomysły na pomoc dla świdnickich firm. Czy tym razem będzie łatwiej...

Nowe pomysły na pomoc dla świdnickich firm. Czy tym razem będzie łatwiej sięgnąć po pomoc?

0

Odstąpienie od pobierania czynszu lub obniżenie czynszu za najem lokali użytkowych, odroczenie płatności lub rozłożenie na raty czynszu dzierżawnego od gruntów, zwolnienie od podatku od nieruchomości, przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości – to główne propozycje wsparcia świdnickich przedsiębiorców, których działalnością zachwiała trwająca epidemia koronawirusa oraz wprowadzone z jej powodu ograniczenia. Przyjęciem przygotowanych przez Urząd Miejski rozwiązań na najbliższej sesji zajmą się świdniccy radni.

24 kwietnia Rada Miejska w Świdnicy zajmie się pakietem, w skład którego wchodzą cztery uchwały. Pierwszy z przedłożonych projektów dotyczy pomocy dla przedsiębiorców, których „płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, poprzez wprowadzenie ulg, polegających na odstąpieniu od pobierania czynszu lub obniżeniu czynszu za najem lokali użytkowych będących własnością Gminy Miasto Świdnica, odroczeniu płatności lub rozłożeniu na raty czynszu dzierżawnego od gruntów, stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica„.

Jak stwierdzono w projekcie uchwały, „ulga, polegająca na odstąpieniu od pobierania czynszu za najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica, za okres od 1 kwietnia do 31 mają 2020 r., może zostać udzielona przedsiębiorcy, który według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził działalność gospodarczą i zobowiązany został na podstawie przepisów szczególnych do faktycznego całkowitego zaprzestania jej prowadzenia w związku z konsekwencjami ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii„. Z kolei ulga „polegająca na obniżeniu czynszu za najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica, za okres od 1 kwietnia do 31 mają 2020 r. może zostać udzielona przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, a przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej spadły o co najmniej 30%„. W tym przypadku, ulga udzielana będzie w wysokości: a) 50% – jeżeli przychody spadły od 30% do 50% włącznie, b) 80% – jeżeli przychody spadły o więcej niż 50%. Obie ulgi nie będą dotyczyć opłat za dostawę energii elektrycznej, gazu, ciepła, wody, odbioru ścieków i odbioru odpadów.

Jeśli chodzi o odroczenie płatności lub rozłożenie na raty czynszu dzierżawnego od gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica, ulga ta może zostać udzielona przedsiębiorcy, którego „płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, a przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej spadły o co najmniej 30%” i przysługiwać będzie najwcześniej od 1 kwietnia 2020 roku a najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 roku.

Z ulg nie będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa, „które już w dniu 31 grudnia 2019 roku znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie włączeń grupowych, a także przedsiębiorcy, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. posiadali wobec Gminy Miasto Świdnica zaległości z tytułu należności za najem lokalu użytkowego (tj. z tytułu czynszu i opłat za media) lub za czynsz dzierżawny, przy czym uregulowanie zaległości do dnia złożenia wniosku o ulgę nie wykluczy przedsiębiorcy z możliwości uzyskania wsparcia. Zaznaczono przy tym, że warunek nieposiadania zaległości nie dotyczy przedsiębiorców, którzy mają podpisane z Gminą Miasto Świdnica porozumienie, dotyczące rozłożenia na raty należności lub odroczenia terminu płatności i porozumienie to realizują„.

Druga z przedłożonych uchwał dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres kwiecień i maj 2020 roku, których terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu i maju 2020 roku.

Uchwała zakłada, że o zwolnienie będzie mógł ubiegać się „przedsiębiorca, będący podatnikiem podatku od nieruchomości, który: 1) na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych), 2) na dzień 1 marca 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, 3) znajduje się w grupie przedsiębiorców objętych całkowitym zakazem prowadzenia działalności gospodarczej w czasie obowiązywania stanu epidemii, 4) na dzień 29 lutego 2020 r. nie posiadał wobec Gminy Miasto Świdnica zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, przy czym uregulowanie zaległości do dnia złożenia wymaganych dokumentów nie wykluczy przedsiębiorcy z możliwości uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości„.

Trzecia uchwała pozwoli przedłużyć terminy płatności podatku od nieruchomości, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku, wyznaczając następujące terminy: „1) osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą – termin płatności raty podatku od nieruchomości płatnej do dnia 15 czerwca 2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku, 2) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym oraz spółkom niemającym osobowości prawnej – termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych do dnia: 15 kwietnia 2020 r., 15 maja 2020 r. i 15 czerwca 2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku„. Po raz kolejny warunkiem skorzystania z takiego rozwiązania jest nieposiadanie zaległości w podatku od nieruchomości do końca lutego 2020 roku lub ich uregulowanie przez złożeniem wniosku.

Czwarta ze złożonych propozycji dotyczy wprowadzenia wyjątku od naliczania opłaty prolongacyjnej w sytuacji, gdy ulgi w spłacie dotyczyć będą zobowiązań powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i innego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. – Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu umożliwienie skorzystania z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych bez obciążenia dodatkowym kosztem, jakim jest opłata prolongacyjna – wskazał w uzasadnieniu projektu uchwały skarbnik miasta Kacper Siwek.

Z pełnymi projektami uchwał można się zapoznać poniżej:

  • XVII/10. w sprawie wprowadzenia ulg polegających na odstąpieniu od pobierania czynszu lub obniżeniu czynszu za najem lokali użytkowych, odroczeniu płatności lub rozłożeniu na raty czynszu dzierżawnego od gruntów, stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica (pobierz),
  • XVII/11. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (pobierz),
  • XVII/12. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości (pobierz),
  • XVII/13. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (pobierz).

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułZakup mieszkań i lokali użytkowych na wynajem – inwestycja na lata
Następny artykułŚwiebodzice: powstanie park sportowy na Osiedlu Piastowskim