Strona główna 0_Slider Władze miasta biorą kredyt. Dług Świdnicy sięgnie ponad 118 milionów

Władze miasta biorą kredyt. Dług Świdnicy sięgnie ponad 118 milionów

74

Urząd Miejski w Świdnicy chce pożyczyć ponad 10 mln 683 tys. złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt będzie spłacany do końca 2032 roku. Przewiduje się, że zadłużenie miasta na koniec 2020 roku wyniesie blisko 118 mln 312 tys. złotych.

28 lutego ogłoszony został przetarg na „udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 10 683 274,16 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”. Kredyt ma zostać spłacony do dnia 25 grudnia 2032 roku.

Zgodnie z przyjętą w grudniu 2019 roku uchwałą budżetową, na rok 2020 zaplanowano dochody w kwocie blisko 293 mln 925 tys. złotych oraz wydatki w wysokości blisko 295 mln 851 tys. złotych. Tym samym tegoroczny deficyt ma wynieść niemal 1 mln 925 tys. złotych. – Z przedłożonej uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Świdnica zawierającej prognozę kwoty długu i jego spłaty wynika, iż przewidywana na koniec 2020 roku kwota długu wyniesie 118 311 722 złotych. Natomiast planowane w roku 2020 rozchody w kwocie 8 757 376 złotych przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych przychodów zwrotnych, powiększone o wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 5 069 332 zł, stanowią 7,39% planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 18,03% wyliczonym w oparciu o planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2019 roku. Oznacza to, że nie zostanie przekroczony dopuszczalny poziom zadłużenia – stwierdzono w uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, pozytywnie opiniującej możliwość sfinansowania deficytu budżetowego.

Według stanu na koniec IV kwartału 2019 roku zadłużenie miasta wyniosło blisko 118 mln 510 tys. złotych.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułŚwidnica dostanie 800 tys. złotych z programów Senior+ i Maluch+
Następny artykułDarbor i Zebra Team w finale