Strona główna 0_Slider W szkołach po kilkoro dzieci. Placówki dla niepełnosprawnych zawieszają działalność

W szkołach po kilkoro dzieci. Placówki dla niepełnosprawnych zawieszają działalność

0

Po wczorajszej decyzji Ministra Edukacji Narodowej w placówkach oświatowych dzisiaj i jutro prowadzone będą wyłącznie zajęcia opiekuńcze. Nie ma jednoznacznych decyzji wobec ośrodków dla osób niepełnosprawnych. Świdnickie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zawiesza od 16 marca działalność swoich placówek na terenie Świdnicy.

12 i 13 marca szkoły, przedszkola i żłobki mają zapewnić zajęcia opiekuńcze. W świdnickich podstawówkach jest niemal pusto. W SP nr 6 pojawiło się 9 uczniów, w SP nr 4 – 5, w SP nr 8 – 12, w SP nr 315 – 2. Żadnego ucznia nie ma Społecznej Szkole Podstawowej. Od 16 do 25 marca placówki oświatowe będą zamknięte. – W tym czasie nauczyciele pozostaną w kontakcie z uczniami, będą mogli powtarzać materiał, korzystając z wielu platform edukacyjnych w internecie – mówi Tomasz Całka, dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej. Zgodnie z zarządzeniem ministra edukacji, „od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę”. Dyrektorzy czekają na interpretacje tego zapisu przez organy prowadzące.

Świdnickie koło PSONI, kóre zapewnia opiekę, rehabilitację i edukację około 200 osobom niepełnosprawnym, zawiesza działalność swoich placówek:

„W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, przestrzeganiem zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Zarząd Kola Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Świdnicy, zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i specustawie tj. specjalnej ustawie dotyczącej szczegółowych rozwiązań w walce z epidemią, od dnia 16.03.2020r. do 27.03 2020r. zawiesza czasowo działalność placówek: 1.0środka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. 2.Niepublicznego Przedszkola Specjalnego 3..Rehabilitacji 25 plus 4. Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 5.Wczesnej Interwencji. Informujemy również, że działalność w placówkach PSONI w Świdnicy dla osób dorosłych tj. Warsztacie Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domu Samopomocy zostaje czasowo zawieszona w tym samym terminie, z uwagi na powagę sytuacji i braku decyzji decydentów w stosunku do tych osób, pomiętych w oficjalnych komunikatach. Zarząd Główny PSONI w Warszawie zwrócił się z zapytaniem do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i PFRON czy placówki dla osób dorosłych niebędącymi placówkami oświatowymi, będą traktowane na podobnych zasadach jak placówki MEN, tym samym czy zamkniecie placówek nie pociągnie za konsekwencji finansowych dla Stowarzyszenia. PSONI Kolo w Świdnicy uważa, ze powyższe działania są zasadne. Chcemy zminimalizować skutki zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności ze sprzężonymi zamieszkujących nasz region. Zarząd Kola PSONI w Świdnicy wystosował apel do członków Stowarzyszenia, w tym rodziców/opiekunów. o zapewnienie opieki w warunkach domowych podopiecznym placówek na czas zawieszenia działań wspierających i opiekuńczych w placówkach PSONI Kola w Świdnicy. Decyzja ta została podjęta ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne i w trosce o osoby najsłabsze i zagrożone wykluczeniem społecznym Jeżeli sytuacja epidemiologiczna zmieni się, natychmiast poinformujemy Państwa o wznowieniu działalności w PSONI Kolo w Świdnicy, pracownicy w/w placówek PSONI pozostają cały czas w gotowości do pracy.”

/opr. red./
Zdjęcia Dariusz Nowaczyński
Poprzedni artykułMarkowe obuwie w atrakcyjnej cenie
Następny artykułEpidemia koronawirusa odbija się na świdnickim schronisku dla zwierząt