Strona główna 0_Slider Rozpoczęły się zapisy do przedszkoli miejskich

Rozpoczęły się zapisy do przedszkoli miejskich

0

2 marca ruszyła rekrutacja do świdnickich przedszkoli miejskich. W tym roku po raz pierwszy odbywa się ona w systemie elektronicznym.

Wnioski należy wypełnić korzystając ze strony swidnica.przedszkola.vnabor.pl. O miejsce w przedszkolu mają prawo się ubiegać dzieci 3-, 4-, 5- i 6-letnie czyli urodzone w latach 2014-2017. Rodzice muszą wypełnić wniosek w systemie elektronicznym, wskazując w nim 3 wybrane przedszkola, określając kolejność od najbardziej do najmniej preferowanego, a następnie wydrukowany wniosek złożyć w przedszkolu wskazanym jako najbardziej preferowane.

We wszystkich państwowych placówkach obowiązuje pięć kryteriów ustawowych. Są one brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Oznacza to, że w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

  • dziecko z rodziny wielodzietnej,
  • dziecko z niepełnosprawnością,
  • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
  • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
  • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Podczas rekrutacji do przedszkoli brane będą również pod uwagę oprócz kryteriów rządowych, kryteria samorządowe określone w uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy, czyli dodatkowe punkty będzie można otrzymać za to, że:

  • dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • rodzeństwo zgłaszanego dziecka korzysta już z usług tego przedszkola,
  • zgłaszanych będzie jednocześnie do tej samej placówki dwoje i więcej dzieci,
  • dziecko korzystać będzie z usług przedszkola w czasie przekraczającym 8 godzin.

Listy kandydatów zakwalifikowanych (spełniających kryteria ustawowe i określone w uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy) i niezakwalifikowanych, zostaną ogłoszone w placówkach oświatowych 23 marca br. Do 30 marca rodzice powinni potwierdzić swoją decyzję o wyborze danego przedszkola pisemnie w placówce. 2 kwietnia opublikowane zostaną ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Szczegółowych informacji dotyczących procedury rekrutacyjnej udzielają dyrektorzy przedszkoli.

/UM Świdnica, opr. mn/