Strona główna 0_Slider Kluby sportowe mają szansę na wsparcie finansowe!

Kluby sportowe mają szansę na wsparcie finansowe!

0

Tylko do niedzieli, 15 marca kluby sportowe mogą starać się o dofinansowanie swojej działalności. Trwa nabór wniosków w dwóch konkursach – dolnośląskim budżecie obywatelskim „Aktywny Dolny Śląsk i Programie KLUB Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Przed nami V edycja dolnośląskiego budżetu obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”. Wzorem poprzedniego roku, w tegorocznej edycji będą możliwe do realizacji projekty z siedmiu obszarów tematycznych: sportowe, ale również turystyczne, kulturalne, wspierające działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz seniorów i rozwój rzemiosła. Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów. Po raz piąty będziemy mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji o nich, a następnie wyboru najlepszych rozwiązań w głosowaniu. Podmioty mogą starać się o dofinansowanie w kwocie do 20 tysięcy złotych. W ubiegłym roku z dofiansowanie mogły cieszyć się następujące imprezy: bieg Gruszka Run i cykl turniejów piłkarskich dla dzieci JAKO Polonia-Stal Świdnica Cup organizowany przez MKS Polonia-Stal Świdnica.

Regulamin „Aktywny Dolny Śląsk” – https://aktywny.dolnyslask.pl/index.php/o-budzecie/regulamin-2/

Tu składamy nasz wniosek – https://aktywny.dolnyslask.pl/zloz-wniosek

Także do niedzieli, 15 marca przyjmowane są wnioski w Programie KLUB Ministerstwa Sportu i Turystyki. W tegorocznej edycji największa zmiana dotyczy sposobu składania wniosków. W pierwszym etapie naboru wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną. Wysyłka dokumentów w formie papierowej będzie wymagana tylko od klubów, którym zostanie  przyznane dofinansowanie. Kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej sekcji. Za jedną sekcję sportową uważa się wszystkich zawodników w danym klubie uprawiających określony sport, niezależnie od dodatkowych podziałów ze względu na wiek lub płeć. Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji (zwany dalej: jednosekcyjnym) wnioskuje o 10 000 zł. Klub ubiegający się dofinansowanie więcej niż jednej sekcji (zwany dalej: wielosekcyjnym) wnioskuje o 15 000 zł. Uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18. roku życia. Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 2.01.2020 r. do 15.11.2020 r. Przyznane środki finansowe zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać nie później niż w terminie 14 dni po terminie zakończenia zadania wskazanym w umowie. Środki finansowe muszą zostać wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach określonych umową oraz zgodnie z treścią rozporządzenia. Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu). Kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych wnioskodawcy zarówno w roku poprzedzającym złożenie wniosku, jak i roku bieżącym, nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł – do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe lub bilans w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (Dz. U. 2018 poz. 395) zawierający informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy; w przypadku braku wyszczególnienia dotacji w bilansie należy dołączyć stosowną informację uzupełniającą.

Wszelkie informacje: https://programklub.pl/program-klub-2020/

Składanie wniosku: https://wnioski.msit.gov.pl/Login.aspx?ReturnUrl=%2fformsext%2fcaseext.aspx%3fCaseId%3d11937477&CaseId=11937477

/MDvR/

Poprzedni artykułKościoły dostosowują się do rządowych wytycznych. Limit 50 osób na mszy, dyspensa, instrukcje dla duchownych i wiernych, modlitwy o ustanie epidemii
Następny artykułPolicja ostrzega przed oszustami wykorzystującymi epidemię koronawirusa