Strona główna Wydarzenia Świdnica Kościoły dostosowują się do rządowych wytycznych. Limit 50 osób na mszy, dyspensa,...

Kościoły dostosowują się do rządowych wytycznych. Limit 50 osób na mszy, dyspensa, instrukcje dla duchownych i wiernych, modlitwy o ustanie epidemii

6

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń, podczas każdej mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła może przebywać maksymalnie 50 osób – informują duchowni ze świdnickiej parafii katedralnej.

Już wcześniej biskup świdnicki udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszach do 29 marca 2020 roku osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie biskup zachęcił osoby korzystające z dyspensy do osobistej i rodzinnej modlitwy, a także duchowej łączności z kościelną wspólnotą poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. – Proszę całą wspólnotę diecezjalną o sumienne przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych – informuje w komunikacie bp Ignacy Dec. Możliwe kanały śledzenia nabożeństw wyliczyła świdnicka parafia pw. Andrzeja Boboli.

Biskup świdnicki ogłosił także szereg zasad, które obowiązywać będą do 29 marca:

 • kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
 • przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
 • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
 • cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 • należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
 • na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
 • rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

Z kolei w szczegółowych wskazaniach dla duchownych zapisano:

 1. Kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii św., kierując się zasadami higieny, proszeni są przed rozpoczęciem liturgii o dokładne umycie rąk.
 2. Zaleca się by wobec możliwości przyjmowania Komunii Świętej na rękę poinstruować wiernych o sposobie jej przyjęcia (postawa stojąca; ułożenie rąk: lewa dłoń podtrzymywana przez prawą, płasko wyciągnięte na wysokość klatki piersiowej; wierny prawą ręką wkłada Komunikant do ust w obecności kapłana; po przyjęciu Komunii w tej formie należy zadbać o to by na dłoni przyjmującego nie pozostały okruchy konsekrowanej Hostii, jeśli tak należy je spożyć). W przypadku większej ilości szafarzy należy wyznaczyć jednego lub kilku do udzielania Komunii Świętej tylko na rękę.
 3. Zaleca się by w ramach modlitwy powszechnej włączyć wezwanie o ustanie epidemii np.: Wszechmogący Boże, który kierujesz losami świata, pokornie prosimy za przyczyną Matki Bożej „Uzdrowienia Chorych” o łaskę oddalenia od nas epidemii koronawirusa, a wszystkim chorym i im posługującym udziel daru powrotu do zdrowia i potrzebnych sił.
 4. Zaleca się by wielkopostne nabożeństwa były ofiarowane w intencji o ustanie epidemii koronawirusa.

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski:

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, proszę biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób.

Przypominam również o dyspensie wydawanej przez biskupów diecezjalnych od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. Osoby, które z niej korzystają, proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Zachęcam również, aby księża biskupi wydawali diecezjalne zarządzenia dotyczące opieki duszpasterskiej nad wiernymi w czasie epidemii, w nawiązaniu do moich poprzednich komunikatów i Zarządzenia Rady Stałej KEP z 12 marca br.

Proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

/opr. mn/

Poprzedni artykułŚwidnickie wodociągi: ciągłość dostaw wody zostanie zachowana. Od poniedziałku zamknięte Biuro Obsługi Klienta
Następny artykułKluby sportowe mają szansę na wsparcie finansowe!