Strona główna 0_Slider Wojewoda przyjrzy się oznakowaniu miejsc dla niepełnosprawnych w centrum Świdnicy

Wojewoda przyjrzy się oznakowaniu miejsc dla niepełnosprawnych w centrum Świdnicy

3

Wojewoda dolnośląski sprawdzi obecne oznakowanie miejsc dla niepełnosprawnych w centrum Świdnicy. Wyznaczenie stanowisk inaczej niż określa to ustawa Prawo o ruchu drogowym, wprowadziło zamieszanie i przysporzyło kłopotów.

Na wyłożonych kamieniem ulicach miasto nie chce wyznaczać miejsc dla osób niepełnosprawnych zgodnie z przewidzianymi do tego przepisami za pomocą niebieskiej koperty oraz znaków pionowych uzupełnionych tabliczką z symbolem wózka inwalidzkiego. Zamiast tego pojawiły się koperty wymalowane białymi liniami oraz znak postoju z tabliczką “Miejsce dla posiadaczy karty parkingowej”. I jak już informowaliśmy, wielu kierowców uznało, że to miejsce nie dla niepełnosprawnych, ale dla posiadaczy karty uprawniającej do parkowania w SPP. Część kierowców otrzymała wezwania do straży miejskiej, a niepełnosprawni znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, bowiem nie mogli korzystać z zagwarantowanych prawem stanowisk. Opisywaliśmy dramatyczne przeżycia mieszkającej w Rynku pani Renaty, matki niepełnosprawnej Marty, która nie tylko miała problem ze znalezieniem miejsca dla samochodu, ale spotkała się z wyzwiskami i agresją ze strony kierowców.

Starostwo powiatowe, które odpowiada za organizację ruchu na drogach gminnych, upierało się, że nie można wyznaczyć miejsc dla niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym, bo zabrania tego konserwator zabytków. Starostwo trwało przy zdaniu, że rozwiązanie zastępcze jest wystarczające, a kierowcy powinni wiedzieć, że karta parkingowa oznacza kartę parkingowa osoby niepełnosprawnej. Nie zgadzało się także na żadną zmianę, która ucięłaby domysły. – Nie można ich oznakować znakiem “niepełnosprawności”, bo wtedy należałoby wymalować niebieską kopertę na kostce brukowej (takie są wytyczne ministra – znak pionowy “niepełnosprawności” plus niebieska koperta, nie może być jedno bez drugiego). – odpowiadał Piotr Dębek, rzecznik starostwa. Ostatecznie na początku tygodnia oznakowanie zostało częściowo zmienione i do napisu dodano informację, że chodzi o kartę parkingową osoby niepełnosprawnej. Przypomnijmy, że na nasze pytania ministerstwo infrastruktury wskazało, że jest tylko jeden sposób oznakowania stanowisk dla osób niepełnosprawnych, a ich wyznaczenie jest obowiązkowe na ulicach, gdzie przewidziano miejsca postojowe.

Dopisek na tabliczce informacyjnej nie przyniósł radykalnej zmiany, wielu kierowców nadal stawia na kopertach samochody z kartą abonamentową.

Na nasze pytania o kontrolę oznakowania w centrum Świdnicy odpowiedziało Biuro Prasowe Wojewody Dolnośląskiego: Forma oznakowania miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w Świdnicy nie była w ostatnim czasie zagadnieniem czynności nadzorczych Wojewody Dolnośląskiego. Natomiast sposób organizacji Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy był przedmiotem działań nadzorczych tutejszego organu dwukrotnie (w 2016 oraz 2018 r.). Niezależnie od powyższego, mając na uwadze kompetencje tutejszego organu wynikające z treści art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110), Wojewoda Dolnośląski wystąpi oddzielnym pismem do Starosty Świdnickiego – organu zarządzającego ruchem na przedmiotowych odcinkach dróg – z prośbą o odniesienie się do argumentów przedstawionych w przekazanym do tutejszego organu wystąpieniu oraz o przesłanie stosownej dokumentacji (w tym ewentualnego wystąpienia właściwego konserwatora zabytków). Zaznaczyć jednak należy, iż tutejszy organ zajmie stanowisko w przedmiotowej sprawie po otrzymaniu wyżej wymienionych informacji oraz dokumentów.”

/asz/