Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica O dotacjach dla mieszkańców i planach zagospodarowania przestrzennego

O dotacjach dla mieszkańców i planach zagospodarowania przestrzennego

0

Radni Gminy Świdnica na najbliższej sesji zadecydują o przystąpieniu do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego dla 18 miejscowości i sposobie przyznawania dotacji na przydomowe oczyszczalnie oraz wymianę ogrzewania. Obrady rozpoczną się 27 lutego o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica. Sesja będzie transmitowana.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji – XIX i XX.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy Świdnica za okres od rozpoczęcia kadencji do końca 2019 roku.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok;

2) w sprawie celowości wniesienia przez Gminę Świdnica wkładu pieniężnego do Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. i objęcia udziałów;

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego związanego z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica;

4) w sprawie szczegółowych warunków udzielania dotacji celowej w 2020 roku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze, w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świdnica;

5) w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Świdnica na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym położonych na terenie Gminy Świdnica”;

6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Boleścin, gmina Świdnica;

7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Burkatów, gmina Świdnica;

8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Bystrzyca Dolna, gmina Świdnica;

9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Bystrzyca Górna, gmina Świdnica;

10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Gogołów, gmina Świdnica;

11) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Grodziszcze, gmina Świdnica;

12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Komorów, gmina Świdnica;

13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Krzczonów, gmina Świdnica;

14) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Lubachów, gmina Świdnica;

15) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Lutomia Dolna, gmina Świdnica;

16) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Lutomia Górna, gmina Świdnica;

17) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Makowice, gmina Świdnica;

18) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Miłochów, gmina Świdnica;

19) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Opoczka, gmina Świdnica;

20) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Pogorzała, gmina Świdnica;

21) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Słotwina, gmina Świdnica;

22) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Wilków, gmina Świdnica;

23) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Witoszów Dolny, gmina Świdnica;

24) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Witoszów Górny, gmina Świdnica;

25) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Świdnica.

7.Zapytania i interpelacje.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie XXI Sesji Rady Gminy Świdnica.

Poprzedni artykułPoradnik jaki materac wybrać
Następny artykułElektryczne autobusy dla Świdnicy niemal gotowe [FOTO]