Strona główna 0_Slider Nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce. 16 osób w kontakcie z...

Nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce. 16 osób w kontakcie z sanepidem w Świdnicy

0

W Polsce nie ma potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem – zapewniał podczas dzisiejszej konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski. 47 osób zostało hospitalizowanych z powodu podejrzenia zarażeniem, 55 przechodzi domową kwarantannę, 1570 jest monitorowane przez sanepidy. Monitoring objął także 16 osób ze Świdnicy i okolic.

Zdjęcie ilustracyjne

Przypadki zarażenia SARS-Cov-2 odnotowano już w ponad 40 krajach, do tej pory zmarło 2800 osób. W Polsce na razie nie odnotowano żadnego potwierdzonego przypadku, ale jak podkreśla minister zdrowia, to tylko kwestia czasu. Wojewoda łódzki kategorycznie zdementował informację o rzekomym pierwszym przypadku koronawirusa w jednym z łódzkich szpitali: “Kategorycznie stwierdzamy, że w tej chwili nie ma zdiagnozowanego przypadku wystąpienia koronawirusa w województwie łódzkim, zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia.”

Każda osoba, która wraca z krajów, gdzie odnotowano zachorowania, powinny skontaktować się z najbliższym sanepidem. Numer telefonu stacji w Świdnicy tel. 74 852 20 91.  Od wczoraj działa całodobowa infolinia NFZ – 800 190 590.

Komunikat Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy:

Codzienne działania w PSSE w Świdnicy związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)

 1. Codzienne aktualizowanie informacji i wytycznych z GIS i WSSE

 2. Przesyłanie aktualnych wytycznych, ulotek, instrukcji postępowania podmiotom leczniczym.

 3. Uaktualnianie strony internetowej

 4. Telefoniczne udzielanie informacji przedmedycznych osobom powracającym z terenów objętych zachorowaniami wywołanymi przez koronawirusa

 • Pacjenci z objawami: temp., kaszel, duszność – kierowani są do wyznaczonych szpitali zakaźnych,

 • Osoby bez kontaktu z chorymi lub podejrzanymi o zachorowania, bez objawów chorobowych są edukowani w kierunku samoobserwacji.

 • Pozostałe osoby edukowane są w zakresie przerwania emisji łańcucha zakaźnego czyli: wdrożenie podstawowych zasad higieny mycie rąk, higiena kaszlu i kichania, unikanie nieprawidłowych nawyków typu dotykanie oczu, ust, nosa, unikanie kontaktu z osobami chorymi i dużych skupisk ludzkich.

 1. Codzienna rejestracja osób powracających z terenów zakażeniami koronawirusem, które zastosowały u siebie samoobserwację. Obecnie 16 osób.

 2. Codzienne raportowanie osób objętych samoobserwacją do WSSE.

W wydanych zaleceniach GIS przypomina:

 • Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
 • Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania. Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.
 • Zachowaj bezpieczną odległość. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.
 • Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia. Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).