Strona główna Wydarzenia Świdnica Zmieniły się zasady rozliczania kosztów transportu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

Zmieniły się zasady rozliczania kosztów transportu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

0

3 grudnia 2019 roku weszły w życie przepisy znowelizowanego prawa oświatowego określające kryteria ustalania kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, które są zwracane opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkoły lub przedszkola. Dla rodziców i władz lokalnych oznacza to nowy sposób wyliczania tych kosztów. Rady Miejskie zobowiązane są do przyjęcia uchwał w tej sprawie.

Zgodnie z nowelizacją kwota zwracana rodzicom lub opiekunom obliczana będzie na podstawie wzoru matematycznego. Ustawa uwzględnia wyłącznie jeden element kosztu, jakim jest koszt paliwa. Nie wzięto pod uwagę wydatków związanych m.in. z naprawą samochodu czy też amortyzacją. A w sytuacji, kiedy rodzic sam dziecka nie dowozi, bo np. nie ma prawa jazdy czy samochodu, tylko wynajmuje zewnętrzną firmę, to nie będzie możliwości rozliczenia tej usługi na podstawie faktur i zwrotu realnie poniesionych kosztów. Zwrot będzie dotyczył wyłącznie wydatków poniesionych na paliwo.

Zmiany w ustawie zostały zaopiniowane negatywnie przez samorządowców na obradach Związku Miast Polskich.

Uchwałą nr XIV/144/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Świdnicy ustaliła na rok szkolny 2019/2020 średnią cenę jednostki paliwa w wysokości: 1) olej napędowy – 4,97 zł/l, 2) benzyna Pb95 – 4,95 zł/l, 3) gaz – 2,06 zł/l.

Rodzice lub opiekunie prawni zainteresowani dowozem dziecka do szkoły lub przedszkola powinni złożyć w Urzędzie Miejskim następujące dokumenty:

  • wniosek o dowóz dziecka,
  • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dziecka,
  • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela pracownik Wydziału Edukacji UM Świdnica, pokój nr 108, nr tel. 74/856 28 42.

/UM Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułFantastyczne emocje na boisku, o wygranej zadecydowały detale [FOTO]
Następny artykułBędą dwa nowe fotoradary na Dolnym Śląsku. Odrzucono propozycje ich montażu na terenie powiatu świdnickiego