Strona główna 0_Slider Świebodzice bez budżetu, pensja burmistrza bez zmian

Świebodzice bez budżetu, pensja burmistrza bez zmian

0

Rada Miejska w Świebodzicach odrzuciła projekt budżetu miasta na 2020 rok. Radni nie zgodzili się też na przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Gorącą dyskusję wywołała propozycja zmniejszenia wynagrodzenia dla burmistrza Pawła Ozgi, jednak ostatecznie także ten projekt nie zdobył większości głosów.

Najbardziej burzliwym punktem XXII sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach była dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia burmistrza. Jego wnioskodawcy chcieli, aby pensja Pawła Ozgi została zmniejszona z 10332 zł do 7095 zł. W uzasadnieniu projektu wskazywano na „szereg błędów zarządczych Burmistrza Miasta Świebodzice Pana Pawła Ozgi, w szczególności brak realizacji programu wyborczego prezentowanego przed objęciem funkcji, brak kompetencji i zdolności menedżerskich, nieznajomość gminy i jej problemów, niezrealizowanie budżetu po stronie inwestycji i wydatków majątkowych, niewykorzystanie dotacji, promesy z rezerwy budżetowej, a także podwyżki cen odbioru odpadów komunalnych oraz dostarczania wody”. Argumenty te padły także podczas czwartkowego posiedzenia, dodając do tego kwestię nieogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Odnosząc się do zarzutów o doprowadzenie miasta do „marazmu”, burmistrz wyliczył zrealizowane za jego kadencji inwestycje, wraz z wyliczeniem przeznaczonych na nie kwot. – Myślę, że dokonałem wszelkich starań, jeśli chodzi o zabieganie o środki zewnętrzne, o reprezentowanie gminy poza terenem miasta Świebodzice. Do państwa należy decyzja w sprawie tego, jak mnie ocenicie – zaznaczył Paweł Ozga. – Pragnę podziękować, że nie zaniechał pan tych wszystkich zadań, które były przygotowane i były w toku – skwitował jego wystąpienie były burmistrz i obecny radny, Bogdan Kożuchowicz.

W obronie obecnego włodarza Świebodzic stanęła część radnych. – Projekt uchwały ma podłoże wyłącznie polityczne. Opozycja posiadająca większość głosów w Radzie Miejskiej w ten bezwzględny sposób usiłuje ośmieszyć i zniechęcić pana Pawła Ozgę do pracy na stanowisku burmistrza, a w efekcie nakłonić do złożenia przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji. Wytacza zatem w uzasadnieniu do projektu uchwały argumenty, które są jawnie polityczne albo i bezprawne. Dokonuje oceny pracy pana Ozgi, a od jej efektywności, którą mierzy według własnego uznania, chce uzależnić w przyszłości wysokość wynagrodzenia. W uzasadnieniu oponenci podnoszą, jako błąd burmistrza, brak realizacji programu wyborczego. Uzurpują sobie w sposób nieuprawniony prawo do oceny działań, które jest przynależne wyborcom. To w wyborach mieszkańcy oddają głos, mają prawo popierać danego kandydata lub nie – twierdził Janusz Kościukiewicz. Z kolei radny Łukasz Kwadrans przypominał, że rada ma pełne prawo do ustalania wysokości wynagrodzenia burmistrza, zaś podjęcie decyzji w sprawie obniżenia pensji Pawła Ozgi byłoby dla niego swoistą „żółtą kartką”.

Na dyskusję w sprawie zmiany wynagrodzenia burmistrza radni Rady Miejskiej w Świebodzicach poświęcili dwie godziny. Ostatecznie uchwałę poparło 8 radnych, a 10 było przeciw.

Zdecydowanie mniej burzliwa była debata nad budżetem Świebodzic na 2020 rok. Zgodnie z przedstawionym projektem, dochody budżetu mają wynieść nieco ponad 112 mln 602 tys. złotych, zaś wydatki miałyby pochłonąć około 118 mln 440 tys. złotych. To oznacza deficyt w wysokości blisko 5 mln 838 tys. złotych. Projekt ten negatywnie zaopiniowały komisje rady. Negatywna była także opinia radnych. Za przyjęciem budżetu głosowało 8 osób, 12 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, a jeden radny był nieobecny. Taki sam wynik padł podczas głosowania nad Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020-2026.

O skutkach tej decyzji i dalszych krokach podejmowanych przez samorząd Świebodzic będziemy informować.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułBal kapeluszowy dla babć i dziadków [FOTO]
Następny artykułProszą radnych: „Stańcie za głosem mieszkańców” [VIDEO]