Strona główna 0_Slider Ruch coraz większy, a powstają kolejne budynki mieszkalne. Samorządowcy szukają rozwiązania

Ruch coraz większy, a powstają kolejne budynki mieszkalne. Samorządowcy szukają rozwiązania

8

Trwa dyskusja w sprawie możliwych działań mających na celu usprawnienie przejazdu w północnej części świdnickiego śródmieścia. Już teraz na ulicach Parkowej, Gdyńskiej oraz Łukasińskiego panuje wzmożony ruch, a sytuacja może ulec pogorszeniu wraz z oddaniem do użytku powstających w tym rejonie domów wielorodzinnych. Wśród rozważanych pomysłów znalazło się m.in. połączenie ulicy Parkowej z Esperantystów, co jednak wymaga zgody GDDKiA.

W związku z rozpoczętą budową wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zlokalizowanych przy ul. Parkowej  (dawne boisko), która w konsekwencji z pewnością spowoduje w najbliższej przyszłości zintensyfikowanie ruchu samochodowego w tej części miasta, zwracam się z prośbą o przedstawienie planów, mających na celu usprawnienie komunikacji – zwrócił się do prezydent Świdnicy radny Jan Jaśkowiak. – Ruch samochodowy na ulicy Parkowej, Gdyńskiej oraz Łukasińskiego już teraz jest bardzo zintensyfikowany, dlatego konieczne jest podjęcie działań na tym etapie, aby nie dopuścić do zatorów i niebezpiecznych sytuacji w tej części miasta, gdy zwiększy się ilość mieszkańców w tym rejonie – wskazał radny, apelując do władz miasta o podjęcie działań i oferując gotowość do pomocy przy konsultacjach z mieszkańcami.

Według danych uzyskanych z Starostwa Powiatowego w Świdnicy przez ostatnie dwie dekady liczba samochodów w Świdnicy wzrosła o około 20 000. To powoduje, że istniejący układ komunikacyjny staje się coraz mniej wydajny. Planując lokalizację nowych terenów mieszkaniowych brane są pod uwagę różne aspekty, również rozwój sieci dróg. Takie rozważania miały miejsce w przypadku rejonu ulic Łukasińskiego, Gdyńska, Kosynierów, Esperantystów na etapie przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednym z najbardziej pożądanych rozwiązań dla obsługi terenu mieszkaniowego zlokalizowanego pomiędzy ul. Parkową, Rotmistrza Pileckiego, Kosynierów i Hetmańską jest włączenie ul. Parkowej w W. Esperantystów. Niestety ulica ta należy do kategorii dróg krajowych klasy głównej przyspieszonej i zarządca drogi czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu. Zarządca widzi jednak możliwość połączenia dróg, jednak pod warunkiem zmniejszenia klasy drogi krajowej do klasy zbiorczej. To w praktyce oznacza zmianę kategorii z drogi krajowej na niższą, a tak może się zdarzyć tylko w przypadku budowy obwodnicy Świdnicy i zmiany przebiegu drogi krajowej nr 35 – wyjaśnia prezydent Beata Moskal-Słaniewska w odpowiedzi na zapytanie radnego.

Z uwagi na negatywną opinię GDDKiA, świdnicki magistrat zaczął poszukiwać innych rozwiązań, pozwalających na wyprowadzenie ruchu z rejonu ulic Gdyńskiej i Parkowej. – Rozwiązanie przynosi uchwalony niedawno miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy — ul. Pafalu. Droga ta łączy ul. Parkową bezpośrednio z skrzyżowaniem ulic Łukasińskiego i Esperantystów. Pozwoli to na odciążenie przede wszystkim skrzyżowania ul. Łukasińskiego i Gdyńskiej. Innym rozwiązaniem wynikającym z MPZP ulicy Parkowej jest połączenie W. Hetmańskiej z ulicą Wrocławską. Jest to jednak rozwiązanie, które stwarza wielu problemów technicznych ze względu na dużą różnice wysokości. Zaproponowane rozwiązania stanowią alternatywę dla istniejących dróg wyprowadzających ruch z rejonu ul. Parkowej. W znacznym stopniu usprawnią dojazd do realizowanych terenów mieszkaniowych oraz usługowych oraz zmniejszą natężenie ruchu na istniejącej sieci dróg gminnych – wyjaśnia Moskal-Słaniewska.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Dariusz Nowaczyński

Poprzedni artykułAwansowały do wielkiego, dolnośląskiego finału
Następny artykułOstre strzelanie zawodników Zebra Team