Strona główna 0_Slider Oczyścili ruinę wieżyczki w Parku Młodzieżowym

Oczyścili ruinę wieżyczki w Parku Młodzieżowym [FOTO]

2

Ruszyły pierwsze prace w przeznaczonym do rewitalizacji Parku Młodzieżowym. Na zlecenie świdnickiego magistratu wykonana została m.in. wycinka krzewów i samosiewów, które od wielu lat zarastały charakterystyczną wieżyczkę, stanowiącą centralny punkt parku.

Na wykonanie prac “polegających na oczyszczeniu altany widokowej w Parku Młodzieżowym z samosiewów drzew i krzewów oraz wykonanie odkrywek mających na celu dokonanie badań konstrukcji obiektu oraz ocenę stanu technicznego” przeznaczono 23,5 tys. złotych. Jak ustalił Paweł Gromek, arborysta i certyfikowany inspektor drzew znany z działań związanych z ograniczeniem nadmiernej wycinki w Parku Młodzieżowym, Urząd Miejski w Świdnicy wystąpił o wydanie zgody na wykonanie wycinki w obrębie wieżyczki, niezależnie od wniosków obejmujących pozostałą część parku. Taką zgodę otrzymano.

O odtworzenie zabytkowej altanki od lat zabiegali mieszkańcy Świdnicy. Charakterystyczny obiekt został rozebrany w 2007 roku z powodu złego stanu technicznego. Wcześniej teren całej wieżyczki ogrodzono wysokim płotem. Przez kilka ostatnich lat społecznikom udawało się mobilizować świdniczan, by wspólnymi siłami posprzątać zagrodzony teren, na którym dawniej stała altana, jednak starania związane z jej odbudową kończyły się niczym. Zmianę tego stanu rzeczy miałaby przynieść rewitalizacja Parku Młodzieżowego.

Do tej pory w ramach planowanej odnowy zielonego terenu rozstrzygnięty został jeden przetarg, obejmujący remont i przebudowę parkowych ścieżek, montaż 50 ławek i 50 śmietników, budowę toalety w okolicy wieżyczki, ustawienie poidełka dla zwierząt i ludzi, zamontowanie siedzisk na murkach znajdujących się na terenie dawnego kortu tenisowego (w miejscu którego docelowo powstanie łąka kwietna), ustawienie 77 latarń – w tym 25 z czujnikami ruchu i jednej z modułem WiFi, a także 15 kamer monitoringu. Zlecone prace, które za blisko 3,5 mln złotych zrealizuje firma Telfa, mają zostać ukończone do 31 sierpnia 2020 roku i być wykonane z uwzględnieniem wytycznych konserwatora zabytków oraz dendrologów.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Dariusz Nowaczyński