Strona główna 0_Slider Woda z bakteriami z grupy coli w wodociągu gminy Jaworzyna Śląska

Woda z bakteriami z grupy coli w wodociągu gminy Jaworzyna Śląska

1

Badania przeprowadzone przez świdnicki sanepid potwierdziły obecność bakterii z grupy coli w wodzie dostarczanej za pomocą gminnego wodociągu w Jaworzynie Śląskiej. Ponownie badania nie wykazały poprawy. Grupa radnych chce w tej sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji, burmistrz uspokaja.

4 listopada przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy dokonali poboru próbek wody w trzech punktach: w budynku mieszkalnym w Bolesławicach, Szkole Podstawowej w Pastuchowie oraz ZGKiM w Jaworzynie Śląskiej. W wszystkich przypadkach stwierdzono występowanie bakterii grupy coli. 12 listopada badanie ponowiono, dodatkowo pobierając próbkę w stacji uzdatniania wody w Jaworzynie Śląskiej. – Wyniki badanych próbek przyniosły lepsze wyniki, ale niestety pomimo wdrożonych działań w dalszym ciągu nie spełniały one wymaganych norm – tłumaczą urzędnicy z Jaworzyny Śląskiej.

8 i 14 listopada świdnicki sanepid poinformował o sytuacji Urząd Miejski oraz Zakład Uzdatniania Wody w Jaworzynie Śląskiej. Wobec braku poprawy jakości wody, 15 listopada wydano też decyzję nakazującej Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jaworzynie Śląskiej: 1) doprowadzić wodę w następujących punktach: Bolesławice 25, Pastuchów ul. Wyzwolenia 22, „ZGKIM” Jaworzyna Śląska ul. Świdnicka 9, SUW Jaworzyna Śląska do norm sanitarnych pod względem mikrobiologicznym, 2) poinformować konsumentów o złej jakości wody, 3) zapewnić we wskazanych w pkt. 1 punktach użytkownikom sieci wodociągowej wodę zdatną do spożycia do czasu doprowadzenia wody do norm sanitarnych pod względem mikrobiologicznym, 4) poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy o podjętych działaniach naprawczych. Wydana decyzja wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej 15 listopada 2019.

Niezależnie od tego, że stroną w wydanej decyzji jest Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. Burmistrz Jaworzyny Śląskiej nakazał niezwłoczne podanie do publicznej wiadomości informacji dot. stanu wody poprzez stronę internetową oraz komunikaty sms. W tym samym czasie Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. przekazał stosowną informację poprzez jej wywieszenie na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach i pozostawienie jej w sklepach na terenach sołectw. Poinformowani zostali również sołtysi – wyjaśniają jaworzyńscy urzędnicy. Komunikat dotyczący stanu wody w gminie Jaworzyna Śląska został opublikowany na stronie urzędu 18 listopada. Część mieszkańców dopiero z niego dowiedziała się o panującej od kilku dni sytuacji.

O tym, dlaczego woda bez przegotowania nie jest zdatna do picia, dopiero dzisiaj ustalili radni gminy Jaworzyna Śląska. – W związku z ujawnionymi dziś informacjami dotyczącymi jakości wody dostarczonej do mieszkańców Gminy oraz w związku z postępowaniem organów gminnych i ZUK wystąpiliśmy o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Podczas sesji będziemy domagać się pełnej informacji o postępowaniu ZUK i władz Gminy w tym zakresie.  Przedstawiliśmy proponowany termin sesji i czekamy na odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Artura Nazimka – napisał na portalu społecznościowym Wojciech Syntyrz. Radni chcą zwołania sesji na 22 listopada na godzinę 16.00.

Mariola Dratwa, zastępca dyrektora świdnickiego sanepidu, poinformowała, że badania zostaną powtórzone we wtorek, 19 listopada. Dalsze zalecenia będą uzależnione od wyników. Jak zapewnia wicedyrektorka, w tej chwili woda jest zdatna do spożycia po przegotowaniu.

/asz, mn/

Poprzedni artykułModa na (nie)spanie
Następny artykułKatarzyna Herman: Chcę budować na tym, co tkwi w środku