Strona główna 0_Slider Świdnickie żłobki tylko dla szczepionych dzieci?

Świdnickie żłobki tylko dla szczepionych dzieci?

9

Świdnica może dołączyć do miast, w których podczas rekrutacji do publicznych żłobków pod uwagę będzie brany fakt szczepienia dziecka. Świdnicki magistrat przygotował projekt zmian w statucie miejskich placówek, zgodnie z którym będzie to jedno z dodatkowych kryteriów przyjmowania maluchów.

Zgodnie z przygotowanymi projektami zmian, do statutów Żłobka Miejskiego nr 1 oraz 2 dopisany miałby zostać dodatkowy warunek, który byłby brany pod uwagę podczas rekrutacji: „dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych”. Byłoby to jedno z kryteriów uwzględnianych w przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc w danym żłobku.

Dotychczas wśród dodatkowych kryteriów uwzględnianych podczas zapisów znajdowały się następujące punkty: 1) dziecko kontynuuje opiekę w żłobku, 2) rodzeństwo dziecka uczęszcza do żłobka, 3) dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci w rodzinie), w której oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, 4) dziecko jest niepełnosprawne, 5) dwoje rodziców (opiekunów prawnych) dziecka jest niepełnosprawnych, 6) rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowuje dziecko, 7) jedno z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka jest osobą niepełnosprawną, 8) co najmniej jedno z rodzeństwa dziecka jest osobą niepełnosprawną, 9) dziecko objęte jest pieczą zastępczą, 10) dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 100% kwoty określonej w art. 5 ustawy z 28 listopada 2013 r. o świadczeniach rodzinnych. Do tej pory wszystkie te kryteria miały jednakową wartość. Zgodnie ze zgłoszonymi przez świdnicki magistrat propozycjami, najwyższą wartość miałyby otrzymać punkty 3 i 4 (rodzina wielodzietna oraz niepełnosprawność dziecka).

Decyzję w sprawie przyjęcia przygotowanych przez Urząd Miejski zmian zajmą się świdniccy radni podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 22 listopada. Z projektami uchwał można się zapoznać poniżej:

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułTropią sprawcę potrącenia 68-latki. Rodzina apeluje o pomoc
Następny artykułChcesz iść na emeryturę, a twoja firma już nie istnieje? Gdzie szukać dokumentów?