Strona główna 0_Slider Są chętni do renowacji Parku Młodzieżowego

Są chętni do renowacji Parku Młodzieżowego

2

W cieniu dyskusji o planowanej wycince drzew w Parku Młodzieżowym nastąpiło otwarcie ofert w pierwszym z przetargów na rewitalizację 11-hektarowego terenu. W ramach prac wyremontowane zostaną ścieżki i ustawione zostanie m.in. oświetlenie i ławki.

Ogłoszone przez miasto zamówienie obejmuje remont i przebudowę parkowych ścieżek, montaż 50 ławek i 50 śmietników, budowę toalety w okolicy wieżyczki, ustawienie poidełka dla zwierząt i ludzi, zamontowanie siedzisk na murkach znajdujących się na terenie dawnego kortu tenisowego (w miejscu którego docelowo powstanie łąka kwietna), ustawienie 77 latarń (oprawy LED 36W o barwie 3800-4200K) – w tym 25 z czujnikami ruchu i jednej z modułem WiFi, a także 15 kamer monitoringu. Zlecone prace, wykonane z uwzględnieniem wytycznych konserwatora zabytków oraz dendrologów, mają zostać ukończone do 31 sierpnia 2020 roku.

25 października ogłoszono, że realizacją zamówienia zainteresowane są trzy firmy: Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Jaranowski oferujący wykonanie prac za blisko 5 mln 278 tys. zł, spółka Zbylbruk – za niemal 3 mln 732 tys. zł, a także Zakład Robót Teletechnicznych „Telfa” – gotów zrealizować powierzone roboty za 3 mln 457 tys. zł. Świdnicki magistrat planował przeznaczyć na ten cel 3 mln 200 tys. złotych.

Zlecone w ramach tego przetargu prace nie będą jedynymi, jakie są planowane w Parku Młodzieżowym. – W ramach odrębnych zadań inwestycyjnych przewiduje się ponadto: 1) wykonanie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych 958 szt. koron drzew, 2) przeprowadzenie wycinek drzew sanitarnych oraz kompozycyjnych mających na celu odtworzenie historycznych wnętrz krajobrazowych, uczytelnienie osi widokowych oraz uczytelnienie dawnej suchej fosy, 3) kompensację wycinek, odnowienie zdegradowanej zieleni wysokiej, podniesienie różnorodności biologicznej poprzez nasadzenia nowych drzew i krzewów tworzące wielopiętrowe i wielogatunkowe założenia zieleni, 4) zamknięcia i uczytelnienia kompozycji poszczególnych wnętrz parkowych za pomocą nasadzeń żywopłotu grabowego – wyliczono w ogłoszeniu o zamówieniu. Planowane jest także odbudowanie popularnej wieżyczki i sąsiadujących z nią fontann.

W ostatnich tygodniach to jednak kwestia zieleni rozgrzewa publiczną debatę w mieście. Sprzeciw części mieszkańców wywołały plany – ich zdaniem przesadnej – wycinki drzew w Parku Młodzieżowym. Wskazywali przy tym na niejednoznaczny zakres przewidywanych prac: w wykonanej na zlecenie miasta inwentaryzacji dendrologicznej z maja 2018 roku wskazano na konieczność wycięcia 148 drzew, natomiast w kolejnym opracowaniu, przygotowanym rok później, mowa jest już o usunięciu ponad 700 drzew. Jak tłumaczyła Magdalena Dzwonkowska, rzecznik świdnickiego magistratu, w drugim z dokumentów podano jedynie „propozycję”, zaś sam urząd zwrócił się o wydanie zgody na usunięcie jedynie 304 drzew (175 ze względów sanitarnych i 129 ze względów bezpieczeństwa). W tej sytuacji grupa mieszkańców zwróciła się z apelem o podjęcie działań przez konserwatora zabytków, od zgody którego zależy realizacja jakichkolwiek robót we wpisanym do rejestru zabytków parku. W sprawie rewitalizacji Parku Młodzieżowego odbyło się spotkanie informacyjne w Urzędzie Miejskim, zaś redakcje „Wiadomości Świdnickich” oraz Swidnica24.pl zorganizowały debatę z udziałem ekspertów.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułZbierają podarunki dla dzieci z dwóch szpitali
Następny artykułCo wolno duchownym w kontaktach z dziećmi? Biskup świdnicki zatwierdził „normy ochrony małoletnich”