Strona główna 0_Slider Czwarte podejście do remontu basenu letniego. Koniec w 2023 roku?

Czwarte podejście do remontu basenu letniego. Koniec w 2023 roku?

4

28 milionów złotych brutto ma zabezpieczone Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na przebudowę kompleksu basenowego przy ulicy Śląskiej. Właśnie ogłoszono nowy przetarg na wykonanie modernizacji kąpieliska. To już czwarte zamówienie w tej sprawie. Poprzednie zostały unieważnione.

Kwota zabezpieczona na ten projekt będzie nie mniejsza niż dotychczas, czyli 28 milionów złotych brutto. Prezes ŚPWiK jest po rozmowach z bankiem i po otwarciu ofert zapadnie ostateczna decyzja co do środków – mówi Witold Tomkiewicz, rzecznik prasowy spółek miejskich. Jest to już czwarte podejście do modernizacji kąpieliska. Poprzednie trzy zamówienia były unieważniane: najpierw z powodu problemów z dokumentacją przetargową, później z uwagi na zbyt wygórowaną cenę zaproponowaną przez jedynego chętnego wykonawcę, a ostatnio przez zupełny brak złożonych ofert.

Świdnicka spółka wodociągowa poniosła dotychczas spore koszty w związku z realizacją powierzonego zadania przebudowy i administrowania basenami. Według danych przekazanych przez ŚPWiK w 2017 roku było to ponad 347 tys. złotych brutto, w 2018 roku – blisko 395 tys. złotych brutto, a w 2019 roku (od 1 stycznia do 31 maja) – 104,5 tys. złotych brutto. W sumie 846 689,07 złotych. Doliczyć do tego należy także wydatki poniesione przez miasto w związku z  przygotowanym za 116 tys. złotych projektem biura Archiprojekt Włodzimierza Banasia, do którego w pierwszym z ogłoszonych przetargów wykonawcy zgłosili aż 176 pytań, na które ŚPWiK nie skończyło nawet odpowiadać. To właśnie wtedy zapadła pierwsza decyzja o unieważnieniu postępowania i opracowaniu nowych założeń projektowych przez samych pracowników spółki.

11 października 2019 roku ŚPWiK ogłoszono kolejne zamówienie. Jakie zmiany przewidziano tym razem w ramach modernizacji kąpieliska? – Projektowane założenie basenowe zlokalizowane będzie w miejscu obecnie istniejącego kąpieliska. Wejście na teren prowadzić będzie przez istniejący budynek poza obszarem opracowania. Docelowo planuje się wykonanie bram wejściowych w północnym ogrodzeniu, planowane nasadzenia szpaleru drzew wzdłuż płotu północnego umożliwiają takie rozwiązanie.
W północnej części opracowania planuje się lokalizację wydzielonej niskim ogrodzeniem części rekreacyjnej, w skład której wchodzić będą baseny sportowe, rekreacyjne, brodzik, wodny plac zabaw, zjeżdżalnie, tarasy wypoczynkowe oraz wieżę ratowników. Projektowane niecki ze stali nierdzewnej oraz wodny plac zabaw wkomponowane będą w istniejące niecki żelbetowe. Pomiędzy nieckami projektuje się tarasy wypoczynkowe zacieniane przez żagle solarne. Przestrzeń pod tarasami planuje się pogłębić i przeznaczyć na zbiorniki przelewowe i komory pomp. Wokół basenów i tarasów wypoczynkowych planuje się budowę nowych plaż o nawierzchni syntetycznej wraz z elementami towarzyszącymi tj. brodziki (nogomyje) z prysznicami, ławki, siedziska, oprawy oświetleniowe.
W pobliżu wydzielonej części basenowej, na terenie trawiastym projektuje się przebieralnie z prysznicami. Po wschodniej części basenów planuje się budowę nowych trybun, ukształtowanych na istniejącej skarpie oraz zacienionych altan wypoczynkowych.

W północnym narożniku terenu opracowania planuje się lokalizację plaży piaszczystej wygrodzonej niskim ogrodzeniem oraz wysokimi trawami – wyliczono planowane zmiany w koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dołączonej do zamówienia.

Wykonawców zainteresowanych przebudową poznamy najwcześniej 19 listopada 2019 roku. Planowany termin zakończenia modernizacji kąpieliska to 10 stycznia 2023 roku.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułKolejne potrącenie pieszego
Następny artykuł„Drogi do Niepodległości pisane biografiami naszych rodzin”