Strona główna Polityka Zakończenie działalności gimnazjów i zmiany w budżecie. Sesja Rady Powiatu już dziś

Zakończenie działalności gimnazjów i zmiany w budżecie. Sesja Rady Powiatu już dziś

0

W środę, 18 września o godzinie 16.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy rozpocznie się X sesja Rady Powiatu Świdnickiego.

Obrady rady będzie można śledzić za pośrednictwem internetowej relacji udostępnionej na stronie starostwa powiatowego.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad X sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
5. Zgłoszenie uwag do protokołu IX sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
e) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 7 w Świdnicy,
f) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 3 w Świebodzicach;
g) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 4 im. Siostry Marii Antoniny Kratochwil w Świebodzicach;
h) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 3 w Strzegomiu;
i) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 w Bystrzycy Górnej;
j) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Bystrzycy Górnej;
k) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 w Mrowinach,
l) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy.

9. Wnioski i oświadczenia.
10. Informacje dla radnych.
11. Zamknięcie obrad X sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

/Starostwo powiatowe w Świdnicy, opr. mn/

Poprzedni artykułMamy zapraszają na Tydzień Bliskości
Następny artykułOd buraka do kryształków – dzień otwartych drzwi w Cukrowni Świdnica