Strona główna Wydarzenia Skazani przyłączyli się do sprzątania świata

Skazani przyłączyli się do sprzątania świata

1

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy 20 września 2019 roku uczestniczyli w 25. już edycji akcji “Sprzątanie świata – Polska”, a jednocześnie zainicjowanej przez prezydenta RP akcji “sprzątaMY”. Do akcji, która odbywała się we wszystkich nadleśnictwach w kraju zmobilizowana została również grupa skazanych, odbywających karę w świdnickiej jednostce.

– Zgodnie z główną ideą akcji osadzeni, pod opieką ppor. Marka Płusy, oczyścili z nieczystości tereny leśne w Jaworzynie Śląskiej. Osadzeni bardzo chętnie wzięli udział w akcji, albowiem jak sami zgodnie stwierdzili dzięki temu mogli zrobić pożyteczny uczynek nie tylko dla środowiska, a przede wszystkim dla swojej małej ojczyzny, jaką jest powiat świdnicki – mówi Bartłomiej Perlak z Aresztu Śledczego w Świdnicy.

Skazani kilkanaście dużych worków foliowych zapełnili butelkami, puszkami i innymi odpadami podlegającymi segregacji, które zalegały na terenach zielonych, szpecąc jednocześnie ich niewątpliwy urok. – Dzięki podobnym akcjom osadzeni nie tylko wykonują zadania na rzecz społeczeństwa, ale przede wszystkim uczą się szacunku dla środowiska. Podobne akcje funkcjonariusze Służby Więziennej inicjują przynajmniej kilka razy w roku, co ma wykształcić wśród osób pozbawionych wolności nawyk dbania o dobro publiczne i o środowisko – dodaje Perlak.

/AŚ Świdnica, opr. mn/