Strona główna 0_Slider Uchwała alkoholowa do zmiany. Przedsiębiorcy czekają na decyzję radnych

Uchwała alkoholowa do zmiany. Przedsiębiorcy czekają na decyzję radnych

0

23 sierpnia świdniccy radni podejmą decyzję w sprawie zmiany budzącej kontrowersje uchwały alkoholowej. Przyjęte w styczniu przepisy zakazujące sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w pobliżu tzw. obiektów chronionych – szkół, kościołów i przychodni – uderzały w świdnickich przedsiębiorców prowadzących pizzerię Da Grasso przy ulicy Kotlarskiej i kawiarnię Baroccafé przy placu Pokoju. Po wygaśnięciu posiadanych obecnie koncesji nie otrzymaliby oni kolejnych zezwoleń na serwowanie trunków w swoich lokalach. Złożona przez nich petycja przyniosła jednak efekty.

Przypomnijmy, 25 stycznia 2019 roku przyjęte zostały zmiany w uchwale dotyczącej zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta. Zdecydowano, że punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od: szkół, żłobków i przedszkoli, klubów dziecięcych, zakładów opieki zdrowotnej, obiektów sakralnych i cmentarzy, dworców kolejowych i autobusowych, zakładów dla nieletnich. Wcześniej, zgodnie z uchwałą z 25 maja 2018 roku, ograniczenie dotyczyło jedynie punktów sprzedaży – sklepów, a wśród obiektów chronionych wyliczono: szkoły, przedszkola, żłobki, placówki oświatowo-wychowawcze, zakłady opieki zdrowotnej oraz obiekty sakralne.

Krytycznie o przyjętej uchwale wypowiadali się właściciele dwóch lokali gastronomicznych, którzy mają pewność, że dotkną ich nowe zasady przyznawania koncesji. – Na całym świecie w miejscach, które są chętnie odwiedzane przez turystów i mieszkańców, kawiarnie i restauracje, gdzie można napić się dobrego piwa czy wina, znajdują się w bezpośredniej bliskości obiektów sakralnych. Wystarczy popatrzeć na Rzym, Pragę czy choćby nasz Kraków. Nasi goście, którzy przyszli na grzane wino, drink z czekoladą czy lody z ajerkoniakiem, nigdy nie zakłócali spokoju! – mówiła krótko po przegłosowaniu kontrowersyjnej uchwały Bożena Pytel, która 20 lat temu założyła kameralną kawiarnię “Baroccafe” w budynku bramnym na placu Pokoju. Zaskoczenia nowymi przepisami nie krył także właściciel pizzerii “Da Grasso”, mieszczącej się przy ulicy Kotlarskiej, na przeciwko kościoła Józefa Oblubieńca. – Pizzeria funkcjonuje od 13 lat. Do tej pory nie dochodziło w niej do incydentów – zapewniał Jarosław Olejnik.

Właściciele obu lokali zdecydowali się złożyć wniosek o zmianę uchwały alkoholowej i zmianę odległości lokali gastronomicznych od wymienionych w uchwale obiektów. Negatywnie zgłoszone propozycje zaopiniowała prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska, stając w obronie przyjętych w styczniu przepisów. – Wprowadzona w uchwale odległość większa niż 50 m od obiektów chronionych jest optymalna – odpowiedziała przedsiębiorcom. Radni z komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej uznali jednak argumenty przedsiębiorców za zasadne, podobnie jak większość Rady Miejskiej, która w czerwcu przychyliła się do złożonej petycji – otwierając tym samym drogę do zmian w uchwale alkoholowej.

13 sierpnia do biura Rady Miejskiej wpłynął projekt zmian, zgodnie z którymi odległość 50 metrów dotyczyć będzie w dalszym ciągu sklepów, dla lokali gastronomicznych ustalona zostanie odległość 25 metrów, natomiast sama odległość miałaby być liczona od progu wejścia do lokalu do najbliższego wejścia do obiektu chronionego. – Zaproponowane do uchwały zmiany są odzwierciedleniem stanowiska Komisji Skarg Wniosków i Petycji, w ocenie której punkty podawania alkoholu (lokale gastronomiczne) sprawują pełną kontrolę nad spożyciem alkoholu na terenie lokalu, zaś personel (właściciele/dzierżawcy) nie prowadzi sprzedaży alkoholu na wynos. W razie konieczności wzywane są też organy porządkowe. Z kolei punkty prowadzące sprzedaż alkoholu na wynos, nie zabezpieczają kwestii służących wychowaniu społeczeństwa w trzeźwości, ponieważ nie mają kontroli nad tym jak, gdzie i w jakiej ilości alkohol zostanie spożyty. Zdaniem Komisji to właśnie lokale gastronomiczne winny występować w pozycji instytucji uprzywilejowanych w świetle przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. W związku z powyższym należało dokonać stosownych zmian – wyjaśnia Anna Skrzypacz, dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego w świdnickim magistracie, w uzasadnieniu do projektu.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułHala na Zawiszowie będzie miała patrona
Następny artykułZa nami rodzinny piknik w Krzyżowej