Strona główna 0_Slider Biskup Ignacy Dec szykuje się do emerytury

Biskup Ignacy Dec szykuje się do emerytury

7

Ks. Ignacy Dec już 15 lat sprawuje posługę biskupią w diecezji świdnickiej. W tym roku skończy też 75 lat, co zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego oznacza konieczność przejścia na emeryturę i złożenia rezygnacji. Decyzja o mianowaniu nowego biskupa świdnickiego należeć będzie do papieża Franciszka.

Pragnę poinformować wszystkich diecezjan, że 27 lipca br. ukończę 75. rok życia. Jest to wiek kanoniczny, w którym osoby duchowne przechodzą na emeryturę. Kodeks Prawa Kanonicznego, ogłoszony przez św. Jana Pawła II w roku 1983, w kanonie 401, w paragrafie 1. zawiera zapis: „Biskup diecezjalny, który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jest proszony o złożenie na ręce Papieża rezygnacji z zajmowanego urzędu. Po rozważeniu wszystkich okoliczności, Papież podejmie decyzję”. Podając to do publicznej wiadomości, serdecznie proszę o modlitwę o ustanowienie nam przez Ojca Świętego nowego, dobrego pasterza – poinformował biskup Ignacy Dec w niedzielnym liście pasterskim.

A jak wygląda przejście na emeryturę w przypadku duchownych? – W kościele katolickim każdy ksiądz pracuje duszpastersko do 75 roku życia i to też dotyczy biskupa. Jeśli kończy wiek 75 lat, wtedy może złożyć rezygnację z urzędu. W przypadku księdza rezygnację może przyjąć lub odrzucić biskup. Natomiast biskup składa rezygnację przed papieżem. Papież może podziękować biskupowi za pracę duszpasterską w diecezji i skierować na emeryturę, ale może ją także przedłużyć – tłumaczył w ubiegłym roku rzecznik świdnickiej kurii, ks. Daniel Marcinkiewicz.

Biskup otrzymuje nominację dożywotnio. – W przypadku przejścia na emeryturę staje się biskupem seniorem. Nie pełni już obowiązków nad całą diecezją, lecz skupia się na pomocy duszpasterskiej i pod tym względem może wciąż realizować swoją posługę biskupią, na przykład bierzmować – dodał ks. Marcinkiewicz.

Ustanowienie diecezji świdnickiej i mianowanie pierwszego biskupa świdnickiego w 2004 roku było jedną z ostatnich decyzji papieża Jana Pawła II. Diecezja świdnicka powstała 24 lutego z połączenia 13 dekanatów archidiecezji wrocławskiej i 8 diecezji legnickiej. Miesiąc później, 25 marca odbył się uroczysty ingres i sakra Ignacego Deca.

Michał Nadolski
[email protected]