Strona główna 0_Slider Władze miasta biorą kolejny kredyt. Dług Świdnicy sięgnie blisko 124 milionów

Władze miasta biorą kolejny kredyt. Dług Świdnicy sięgnie blisko 124 milionów

19

Urząd Miejski w Świdnicy chce pożyczyć niemal 9 mln złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt będzie spłacany do końca 2027 roku. Przewiduje się, że zadłużenie miasta na koniec 2019 roku wyniesie blisko 123 mln 754 tys. złotych.

11 czerwca ogłoszony został przetarg na „udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 8 894 017 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”. Kredyt ma zostać spłacony do dnia 25 grudnia 2027 roku.

Zgodnie z przyjętą w grudniu 2018 roku uchwałą budżetową, na rok 2019 zaplanowano dochody w kwocie nieco ponad 253,5 mln złotych oraz wydatki w wysokości blisko 256,9 mln złotych. Tegoroczny deficyt ma wynieść nieco ponad 3 mln 405 tys. złotych. – Z przedłożonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Świdnica (stan na dzień wydania opinii [29 kwietnia 2019 roku – red.], zawierającej prognozę kwoty długu i jego spłaty na lata 2019-2041 wynika, iż przewidywana na koniec 2019 roku kwota długu wyniesie 123 753 520 złotych, co stanowi 49,26% prognozowanych dochodów roku budżetowego – stwierdzono w uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, pozytywnie opiniującej możliwość sfinansowania deficytu budżetowego. Wskazano przy tym, że nie zostanie przekroczony dopuszczalny poziom zadłużenia samorządu.

Na 31 grudnia 2018 roku zadłużenie miasta wyniosło 116.385.824,00 zł tj. 42,20% dochodów ogółem. W ubiegłym roku ogłoszono przetarg na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 23 867 206 złotych, którego spłata ma nastąpić do 25 grudnia 2033 roku (umowa o numerze 18/XI/1896, zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, która została ujęta w Elektronicznym Rejestrze Umów UM Świdnica, była dwukrotnie aneksowana). Jak informuje skarbnik miasta oraz rzecznik magistratu ostatecznie kwota zaciągniętego kredytu wyniosła 16,5 mln złotych. Potwierdzający ten fakt dokument z harmonogramem spłaty został przedstawiony redakcji 13 czerwca 2019 roku. Nie został on dotychczas udostępniony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułByły działacz PZPR za internowanego opozycjonistę. Zmiany w ŚPWiK
Następny artykułPolsko-czeska rywalizacja o medale [FOTO]