Strona główna Polityka Absolutorium i przedstawienie raportu o stanie miasta. Zbliża się sesja Rady Miejskiej

Absolutorium i przedstawienie raportu o stanie miasta. Zbliża się sesja Rady Miejskiej

1

Przedstawienie raportu o stanie miasta za 2018 rok oraz głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium prezydent Świdnicy Beacie Moskal-Słaniewskiej będą głównymi punktami IX sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 13 czerwca.

Sesja rozpocznie się w środę o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. W godzinach 16.00-16.30 planowane są wystąpienia mieszkańców miasta. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu do przewodniczącego Rady, popartym podpisami co najmniej 50 osób.

Porządek obrad:

1. Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.
5. Raport o stanie Gminy Miasto Świdnica i głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta wotum zaufania:
– przedstawienie raportu – wystąpienie Prezydent Miasta,
– debata nad raportem,
– przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Świdnicy.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Świdnica za 2018 rok i udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium:
– wystąpienie Prezydent Miasta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok,
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,
– przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok,
– przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2018 rok,
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2018 rok,
– podjęcie uchwał:
a. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
b. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
7. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 31.05.2019 r.
9. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
10. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
11. Zakończenie IX sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał na IX sesję Rady Miejskiej:

IX/1. w sprawie przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Karola Marcinkowskiego 4 – 6 w Świdnicy poprzez likwidację lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 21 w Świdnicy,

IX/2. w sprawie przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy poprzez zmianę jej siedziby,

IX/3. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r.,

IX/4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się przy ul. Długiej 12 w Świdnicy,

IX/5. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023,

IX/6. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok,

IX/7. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,

IX/8. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Świdnicy.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

/opr. mn/

Poprzedni artykułMiał stanąć wśród domów jednorodzinnych. Maszt w nowej lokalizacji [FOTO]
Następny artykułEpiskopat w Świdnicy o ochronie dzieci i młodzieży