Strona główna Polityka Nad czym będą obradować świdniccy radni?

Nad czym będą obradować świdniccy radni?

0

O petycji przedsiębiorców w sprawie budzącej kontrowersje “uchwały alkoholowej”, przejęciu od Wód Polskich utrzymania brzegów rzeki i przyjęcia do Świdnicy kolejnych Polaków z Kazachstanu. To część tematów, o których radni będą rozmawiać podczas piątkowej, 31 maja, sesji. Obrady rozpoczną się o godzinie 10.00 w sali narad UM. Sesja będzie transmitowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasto Świdnica.

    PORZĄDEK OBRAD:

Otwarcie VIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasto Świdnica za 2018 rok.
Ocena stanu realizacji inwestycji w roku 2018.
Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. VIII/: 1-13).
Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania oraz wniosków pokontrolnych z kontroli w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świdnicy w zakresie „zgodności z przepisami prawa ewidencji zabytków w Świdnicy wg stanu na 31.12.2018 r.”
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 26.04.2019 r.
Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
Zakończenie VIII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.
Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.
W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).
WYKAZ UCHWAŁ I INNYCH MATERIAŁÓW NA VIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ