Strona główna 0_Slider Świdnica oddała hołd ofiarom zbrodni katyńskiej

Świdnica oddała hołd ofiarom zbrodni katyńskiej [FOTO/VIDEO]

0

Reprezentanci związków kombatanckich i żołnierskich, harcerze, samorządowcy, duchowni, przedstawiciele parlamentarzystów, służb mundurowych, a także mieszkańcy Świdnicy i powiatu świdnickiego wzięli udział w obchodach 79. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Już po raz dziewiąty uroczystość związana z Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który zgodnie z uchwałą Sejmu przypada na 13 kwietnia, odbyła się na placu św. Małgorzaty, obok dębu pamięci i tablicy poświęconej Tadeuszowi Chołocińskiemu, który zginął w 1940 roku, zamordowany w Charkowie strzałem w tył głowy.

Podczas środowych uroczystości na konieczność podtrzymania pamięci i przekazywania kolejnym pokoleniom prawdy o  dokonanym ludobójstwie wskazywała Teresa Gwara, córka kapitana Tadeusza Chołocińskiego.

Po okolicznościowych przemowach zapalono znicze oraz złożono wieńce.

O godną oprawę uroczystości tradycyjnie zadbali: Tadeusz Grabowski, prezes Świdnickiego Towarzystwa Patriotycznego, kombatanci, harcerze ze świdnickiego Hufca ZHP im. Szarych Szeregów, nauczyciele i uczniowie, a także Młodzieżowy Dom Kultury.

***

Wiosną 1940 roku rozstrzelano co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD. Ofiary zbrodni katyńskiej pogrzebano w masowych grobach w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru, Piatichatkach na przedmieściu Charkowa, Bykowni koło Kijowa i w przypadku ok. 6-7 tys. ofiar w innych nieznanych miejscach. Rozstrzeliwań dokonywano w ścisłej tajemnicy.

W latach 1940-1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych z tą zbrodnią nie zostało jak dotąd wyjaśnionych.

Według oceny Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, będącego pionem śledczym Instytutu Pamięci Narodowej, zbrodnia katyńska uznawana jest za ludobójstwo, zbrodnię przeciwko ludzkości i zbrodnię wojenną. W 2012 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w wydanym przez siebie wyroku nazwał zbrodnię katyńską „zbrodnią wojenną popełnioną przez władze ZSRR”.

/mn/

fot. Dariusz Nowaczyński